Miljardregnet över bönderna

Förra året fick svenska jordbrukare 6,5 miljarder kronor i EU-stöd. I särklass mest fick en handfull stora markägare i Skåne. – Det är helt naturligt med ­tanke på att stöden är kopplade till arealen och stor del av arealen finns i Skåne, ­säger Helena Jonsson, förbundsordförande på Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

LISTA: Stödet till bönderna – län för län

LISTA: Lantbrukarna som får mest i stöd

ÄMNEN I ARTIKELN

Jordbrukspolitik

EU