Domare riktar skarp kritik mot Göran Lambertz

NYHETER

Flera tunga domare riktar skarp kritik mot Göran Lambertz hantering av rättsfallet Thomas Quick.

Lambertz agerande har skadat svenskt rättsväsende, anser de.

– Det är inte värdigt en svensk domare, säger Thed Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tingsrätt.

En av Sveriges absolut högsta jurister, som vill vara anonym, berättar för Aftonbladet om sin syn på Göran Lambertz agerande i rättsfallet Thomas Quick, som Sture Bergwall tidigare kallade sig.

– Jag anser att det skadar förtroendet för rättsväsendet. Om han skadar rättsväsendet som sådant är en definitionsfråga. Men att det skadar allmänhetens förtroende, det finns det en risk för.

Juristen menar dock att förtroendet för Göran Lambertz finns kvar.

– Jag tycker att han har fungerat alldeles utmärkt som kollega och domare. Det jag oroar mig nu över är att hans omdöme ifrågasatts. Det riskerar att skada bilden av honom som domare och bilden av den gärning han gör.

Får medhåll

Juristen får medhåll av flera andra högt uppsatta personer inom det svenska rättsväsendet. Ingen i Aftonbladets rundringning ifrågasätter Göran Lambertz kompetens som justitieråd. Däremot uppfattas hans engagemang i Quick-fallet som djupt problematisk.

– Jag uppfattar det som att Göran nästan drabbats av en slags religiös övertygelse, att han fått ett uppdrag att ta det svenska folket ur den stora vanföreställningen, säger Thed Adelswärd, chefsrådman i Lund.

– Han skadar anseendet för svenska domare och det svenska rättsväsendet som helhet.

”Kan ifrågasätta hans omdöme”

Även Stefan Reimer, chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt, är kritisk.

– Jag tycker att hans agerande i den roll han har kan skada rättsväsendet.

– Man kan på ett allmänt plan ifrågasätta hans omdöme. Hade man själv varit i samma situation som domare hade man naturligtvis inte gått in och agerat i enskilda fall på det sättet han har gjort. Det ska man inte göra. Den uppfattningen tror jag att många delar.

Nyligen fick Göran Lambertz backa från uppgifter i sin bok "Quickologi", som bland annat handlade om polishunden Zampo.

– Att man till och med skriver en bok som dessutom är full av faktafel - det spär på ifrågasättandet. Förtroendet för Lambertz har försvagats av de här turerna, säger ett hovrättsråd som vill vara anonymt.

Aftonbladet har sökt Göran Lambertz, men han har avböjt kommentar.

Thed Adelswärd, chefsrådman, Lunds tingsrätt

Skadar Lambertz det svenska rättsväsendet?

– Ja, det tycker jag. Det strider mot god domarsed och är inte värdigt en svensk domare att se som sin uppgift att leda i bevis att en person som har frikänts i själva verket är skyldigt. Han skadar anseendet för svenska domare och det svenska rättsväsendet som helhet. Han argumenterar på ett sätt som kan ge allmänheten intrycket att ett av våra justitieråd saknar omdöme och sunt förnuft, och dessutom är dålig i bevisvärdering. Det är klart att det skadar hela rättsväsendet anseende om en av de högsta juristerna i Sverige ger allmänheten det intrycket.

– Jag uppfattar det som att Göran nästan drabbats av en slags religiös övertygelse att han skall, han fått ett uppdrag att ta det svenska folket ur den stora vanföreställningen.

Bör han avgå?

– Självklart är det ingen som kan tvinga Göran Lambertz att avgå, det måste han själv ta ställning till och uppenbarligen tycker han inte att det finns skäl att göra det. Jag kräver inte detta på något sätt men det är tråkigt när det blir så här.

Stefan Reimer, chefsrådman, Helsingborgs tingsrätt

Skadar Lambertz det svenska rättsväsendet?

– Hans agerande i den här frågan så som det har blivit och rollen han har som justitieråd kan skada rättsväsendet. Framför allt eftersom debatten har blivit mycket kring att han påstår att Sture Bergwall är skyldig trots att han har friats efter resning. Och man kan väl på ett allmänt plan ifrågasätta hans omdöme. Samtidigt har ju alla yttrandefrihet, så jag vill inte på något sätt inskränka den.

Anser du att han bör avgå?

– Jag kan inte ha någon uppfattning om det. Det är upp till honom.

Högt uppsatt jurist (anonym)

Skadar Lambertz det svenska rättsväsendet?

– Jag anser att det skadar förtroendet för rättsväsendet, den risken finns, att hans agerande skadar förtroendet för rättsväsendet.

Har du förtroende för Lambertz i hans roll som justitieråd?

– Ja det har jag, jag tycker att han har fungerat alldeles utmärkt som kollega och domare. Det jag oroar mig över är att nu har hans omdöme ifrågasatts, och det riskerar att skada bilden av honom som domare och bilden av den gärningen han gör.

Tycker du att han bör avgå?

– Det skulle jag aldrig svara på varken ja eller nej på. Han har ett grundlagsskyddat uppdrag.

Peter Islander, hovrättsråd, Hovrätten i västra Sverige

Skadar Lambertz det svenska rättsväsendet?

– Det är lite olyckligt när personer som allmänheten har förtroende för inom rättsväsendet bråkar med varandra, som Lambertz och Leif GW Persson. Det blir lite pajkastning av det och blir det för mycket sånt så tror jag att det i sig kan skada rättsväsendet på sikt. Men kanske inte Lambertz eget agerande, att han uttalar sig, skadar rättsväsendet.

Har du förtroende för Lambertz i hans roll som justitieråd?

– Ja, det har jag. Jag är mycket övertygad om att han är en skicklig domare, som är kunnig på många sätt. Men just därför kanske jag har blivit förvånad över att han har uttalat sig i de här frågorna så starkt.

Hovrättsråd (anonym)

Skadar Lambertz det svenska rättsväsendet?

– Det känns bekymmersamt och det kan skada förtroendet för både Högsta domstolen och för domstolsväsendet i övrigt. En person som är frikänd utmålas ändå som skyldig med en sådan emfas. Att man till och med skriver en bok som dessutom är full av faktafel. Det spär på ifrågasättandet.

Har du förtroende för Lambertz i hans roll som justitieråd?

– Förtroendet för Lambertz har försvagats av de här turerna.

ARTIKELN HANDLAR OM