SVERIGE TYCKER: Fler vill ha tiggeriförbud

Hälften av svenskarna vill lagstifta mot tiggeri.

En ny mätning från Aftonbladet/Sverige Tycker visar att stödet för ett förbud har ökat radikalt på bara ett halvår.

Men statsminister Stefan Löfven (S) ger förslaget tummen ner.

– Att lagstifta mot fattigdom är ett slag i luften. Vi måste göra något helt annat, säger han.

Fattiga EU-migranter som tigger på Sveriges gator har blivit en allt vanligare syn.

I fem dagar har Aftonbladet berättat om människorna bakom statistiken, de flesta romer med rötter i Rumänien och Bulgarien. Om fattigdomen, de desperata försöken att skaffa sig ett drägligare liv och utsattheten i att tigga för sin försörjning.

Frågan diskuteras flitigt både i Sverige och runt om i Europa.

Norge ville ha förbud

Här tillsatte regeringen nyligen en nationell samordnare som ska kartlägga omfattningen av tiggeriet, hur arbetet med att hjälpa ser ut över landet och också att sprida goda exempel mellan kommunerna.

I Norge gick politikerna betydligt längre och var på väg att införa ett nationellt tiggeriförbud, men svängde i sista stund.

Men vad tycker egentligen svenska folket?

För att få svar på det har Aftonbladet/Sverige Tycker genomfört en enkät med frågan om det är bra eller dåligt med ett tiggeriförbud, både i direkt anslutning till riksdagsvalet i höstas och också nu, den sista veckan i mars.

På bara sex månader har folkets inställning radikalt förändrats.

Hälften positiva till förbud

I september tyckte fler svenskar att ett tiggeriförbud var dåligt, 46 procent – i dag är det precis tvärtom. Nu gillar 49 procent ett förbud medan bara 36 procent är negativa.

– Svenskarna tycker i allt högre utsträckning att det är ett bra förslag att förbjuda tiggeri. Vi ser också att ökningen sker bland i princip alla grupper, både män och kvinnor, olika åldrar och delar av Sverige, säger Karin Nelsson, opinionschef på Sverige Tycker.

Stora förändringar i synen på förbud har skett även utifrån de svarandes politiska sympatier.

Mer positiva till att förbjuda tiggeri har personer inom M, C, V och KD blivit. Sympatisörer till regeringspartierna S och MP har gått i motsatt riktning och blivit mer negativa till förbud.

Bland dem som betecknar sig som SD-sympatisörer är stödet för förbud kompakt, 92 procent, både nu och i september.

”Förbud ingen lösning”

Statsminister Stefan Löfven (S) tror att svenska folkets förändrade inställning främst handlar om medmänsklighet.

– Det är självklart att det griper tag i folk när de ser människor som tigger. Det är inget konstigt att man vill komma till rätta med ett sådant problem, att folk far så illa. Jag är helt övertygad om att i grunden är det ett uttryck för mänsklighet.

Att förbjuda tiggeri är dock ingen lösning, menar han.

– Vi måste göra något helt annat. Dels genom den nationella samordnaren och vi ska också stötta de kommuner där det finns många som behöver hjälp. Men det är också viktigt med samarbetet med Rumänien, att stärka deras möjlighet att deras egen befolkning kan fara väl i det egna landet. Det är ett jobb som pågår, det är det som gör skillnad.

Om undersökningen Sverige Tycker

Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1198 intervjuer under perioden 26-30 mars.

Frågorna som ställdes var;

Tycker du det är ett bra eller ett dåligt förslag att förbjuda tiggeri?

De som svarar att det är ett bra förslag fick följdfrågan: Varför tycker du det är ett bra förslag?

De som svarar att det är ett dåligt förslag fick följdfrågan: Varför tycker du att det är ett dåligt förslag?

Vill du också vara med i Schibsted/Inizios opinionspanel?
Här kan du anmäla dig: http://schibsted.se/scripts/DubInterviewer.dll/Frames?Quest=4

Därför tycker de svarande som de gör

De vanligaste förklaringarna till att man är för ett tiggeriförbud:

”I Sverige ska man inte behöva tigga”.

"Deras hemland har ansvar för att de ska få ett drägligt liv”.

”Det är bättre att hjälpa dem på hemmaplan”.

De vanligaste förklaringarna till att man är emot ett tiggeriförbud:

”Det löser inte det underliggande problemet, fattigdom och utsatthet”.

”För att det inte bör vara kriminellt att be en annan människa om hjälp”.

”Alla människor har rätt att försöka förbättra sina liv”.

Källa: Sverige Tyckers enkät med 1198 personer i mars 2015.

Publisert: