Köpte artikel av lobbybyrå för 70 000 kr – som aldrig publicerades

Publicerad 2015-04-05

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) betalar i genomsnitt en halv miljon kronor i månaden till PR- och lobbybyråer.

De har bland annat lagt pengar på ett pressmeddelande och en debattartikel som aldrig har publicerats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under en 20-månader gjort av med nästan 10 miljoner kronor på fakturor från PR- och lobbybyrårer.

En faktura från byrån Westander gäller en rapport, en debattartikel och ett pressmeddelande för närmare 70 000 kronor.

Myndighetens ekonomichef Kristin Johansson skriver i ett mejl att de bestämde sig för att inte använda varken debattartikeln eller pressmeddelandet. Inte heller rapporten spreds till någon bredare publik. Den i ligger i dag i myndighetens arkiv.

100.000-tals kronor

MSB är inte ensamma om den här typen av affärer.

Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer och får sina uppdrag genom regeringskansliet.

De senaste 20 månaderna har Statskontoret gjort av med 698 674 kronor på fakturor från PR- och lobbybyråer.

En faktura på 152 000 från PR- och lobbybyrån Agenda PR från januari i år gäller intervjuundersökningen ”Bilden av statskontoret”.

Myndigheten ville veta hur de uppfattades av nyckelpersoner på regeringskansliet – som också är en myndighet.

Samlar damm

Flera departementsråd fick frågor som ”Vilka fördelar ser du med att lägga ut uppdrag på Statskontoret?”. I en rapport konstaterades senare bland annat: ”En klar majoritet av de tillfrågade har en positiv bild av Statskontoret.”

Nu ligger utredningen och samlar damm.

– Vi fick det här resultatet i slutet av förra året så vi har inte gjort en massa insatser utifrån det ännu, säger Malin Ruthström på Statskontoret.

Men vad är tanken, ska ni göra det eller?

– Ja, det här är som ett underlag i vårt fortsatta arbete.

– Men det har än så länge inte mynnat ut i några specifika aktiviteter.

Vad beror det på då?

– Just nu så är det också så att statskontoret har ganska mycket uppdrag, så just nu ser vi också att vi är i ett läge då det inte behöver vara så att det droppar in jättemycket.