Konstakademien

”Rena spekulationer om Konstakademien”

NYHETER

Konstnären Dan Wolgers svarar Ulrika Stahre

Dan Wolgers.
Dan Wolgers.

REPLIK Konstakademiens främsta uppdrag är att värna den konstnärliga rymden, att vaka över konstens spelrum i dag och framöver. Vår uppgift är att bistå och belöna. Det är också ett av våra åligganden att motarbeta privilegiesamhället, där vissa grupper premieras framför andra i kraft av ursprung, kön, utbildning eller andra faktorer. Detta förpliktigar akademien att skrida till handling när vi har möjlighet.

Kungl. Konsthögskolan har sedan separationen från Konstakademien 1978 uppehållit ett privilegium; dess studenter har till följd av att de studerar vid just den skolan erhållit de största elevstipendierna i Sverige. Denna praxis är bland ett otal andra förfaranden inom akademien föremål för revision.

Vårt uppsåt är inte att bestraffa Kungl. Konsthögskolans elever, som Ulrika Stahre skriver i sin tendentiösa artikel om ”kungligt gräl” (15 april). Vi är en fri akademi, obundna av statligt eller annat inflytande och handlar som vårt uppdrag fordrar, inte efter andras kalkyler.

I artikelns slutkläm bedömer Stahre det som riskabelt att definiera den nationella identiteten utan kunskaper om omvärlden (akademien har framfört synpunkter till utbildningsdepartementet på KKH:s ambition till närmast total ”internationalisering”).

Ja, med ledning av Stahres spekulationer kan man åtminstone bedöma det som riskabelt att utan kunskaper om Konstakademien definiera Konstakademiens uppdrag.

Dan Wolgers

Ledamot av Kungl. Konstakademien

ANNONS EXTERN LÄNK

25 % medlemsrabatt på belysning hos Åhléns – handla här

Åhléns

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Konstakademien

ÄMNEN I ARTIKELN

Konstakademien