Borgerliga vill bryta SD:s isolering

1 av 4

avKenan Habul, Niklas Eriksson

NYHETER

Nästan var tredje SD-väljare har tidigare röstat på Moderaterna.

Nu vill över hälften av de nuvarande M-väljarna se ett samarbete med Sverigedemokraterna.

I alla fall i frågor där partierna har snarlika uppfattningar.

Men Moderaternas ledning säger blankt nej.

– SD är inget borgerligt parti och ovanpå det har de nazistiska rötter, säger partisekreteraren Tomas Tobé, (M).

Bland samtliga riksdagspartiers väljare är 46 procent positiva till SD-samarbete medan 41 procent vill minska partiets inflytande. 14 procent är osäkra, enligt mätningen som är gjord för Dagens Nyheter av Ipsos.

– Sedan september har det skett en viss rörelse bland borgerliga väljare där färre håller med om linjen att partierna bör göra allt för att isolera Sverigedemokraterna, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos, till tidningen.

Politisk frustration

För Moderaterna är skillnaden sedan den förra mätningen efter valet några procentenheter medan den är större i C och KD. Eftersom det rör sig om färre väljare är ökningen trots allt ganska liten, påpekar Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon tror resultatet handlar om det politiska läget snarare än om åsikter kring invandring.

– Det finns en stor frustration mot decemberöverenskommelsen och situationen som sådan bland borgerliga väljare, att man förlorade valet. Så man ser väl en viss möjlighet att använda sig av SD, säger hon till TT.

Samtidigt är den ideologiska distansen när det rör sig om flyktingar och invandring stor.

– SD är rätt extrema jämfört med övriga partier. Men frågan är hur man förmår placera sig strategiskt i mitten och hur det går med utrensningsprocessen som partiet bedriver, säger Demker.

Vill inte samarbeta

Moderaterna är ändå tydliga med att de inte kommer att söka stöd av SD framöver.

– De är inget borgerligt parti. De är mot EU, skeptiska till NATO, de vill höja arbetsgivaravgifter. Och de har en annan människosyn än vi, säger Tomas Tobé till Aftonbladet.

Han avvisar alltså varje samarbete med SD trots att många av hans partikamrater på lokal- och landstingsnivå vill ha det.

– Vi har inget organiserat samarbete i någon kommun. Däremot har jag fått signaler om att vi måste ta integrationsutmaningarna på allvar.

Flera konkreta förslag på hur bland andra bostads- och arbetssituationen ska lösas kommer att presenteras inom kort, lovar han.

Nästan var tredje SD-väljare röstade på Moderaterna i förra valet.

Men varken det eller den senaste opinionsundersökningen kommer att ändra moderatledningens inställning till SD- Tobé är övertygad om att partiledningen kommer att få stöd av resten av partiet på moderatstämman senare i höst.

– Vi satsar på regera efter valet 2018 med de övriga allianspartierna, säger han.

Ökad polarisering

Ser man till samtliga väljare noteras en liten nedgång både för samarbete och bland dem som förespråkar SD-isolering. Gruppen osäkra har däremot växt.

Bland de rödgröna partiernas väljare finns en klar majoritet för att hålla SD borta från inflytande. Det finns också en tydlig skiljelinje mellan kvinnor och män där kvinnor är klart mer skeptiska till samarbete.

– Det finns en ökad polarisering i den svenska debatten där mobiliseringen från Sverigedemokraterna har skapat en polarisering kring för eller emot, säger Marie Demker.

ARTIKELN HANDLAR OM