Regeringen backar om Medelhavsinstituten

1 av 2 | Foto: MAJA SUSLIN / TT
”Instituten har ett mycket stort värde ur många aspekter, från de kulturella och historiska till de forskningsmässiga”, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.
NYHETER

Regeringen fick stark kritik mot förslagen att lägga ned Medelhavsinstituten.

Nu gör man en helomvändning.

 – Vi värnar om instituten och deras betydelsefulla verksamhet, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Alla statliga anslag till svenska instituten i Rom, Aten och Istanbul och kulturinstitutet och museet Villa San Michele på Capri skulle upphöra från och med 2017, enligt regeringens budgetproposition.

Inte längre aktuellt

Enligt Svenska Dagbladet kom förslaget från finansdepartementet, och ska ha godkänts av Helene Hellmark Knutsson eftersom hon ville ha igenom ett förslag om utbildningsplatser på högskolan.

Men efter kritik från rektorerna vid de sju största svenska universiteten, forskare och kulturskribenter från flera tidningar lovade regeringen snabbutreda effekterna av nedläggningarna.

Helene Hellmark Knutsson säger nu i ett pressmeddelande att förslagen inte längre är aktuella, efter att institutens finansieringsmöjligheter granskats.

– Vi värnar om instituten och deras betydelsefulla verksamhet. Instituten har ett mycket stort värde ur många aspekter, från de kulturella och historiska till de forskningsmässiga, säger hon.

Tvingas ändra i budgeten

Kostnaderna för Medelhavsinstituten hänger bland annat samman med "betydande kostnader" för drift och underhåll av institutens fastigheter, vilka i sig bär stora kulturvärden, enligt utbildningsdepartmentet. De direkta verksamhetsbidragen från staten behövs bland annat för att bidra till att täcka dessa baskostnader.

Regeringen kommer att finna annat sätt att finansiera de medel det rör sig om: 12 miljoner 2016, och 22 miljoner 2017. Förändringarna avser regeringen återkomma om, enligt pressmeddelandet.

Hellmark Knutsson utvecklar för Aftonbladet:

– Vi har lyssnat in både den kritik och den oro som varit kring aviseringen och fört samtal med de berörda om möjligheterna till alternativfinansieringar. Vi har fått klart för oss att det inte finns någon möjlighet till alternativ finansiering för dem och då har vi valt att fortsätta med statligt stöd.

"Fyller en viktig funktion"

Varför är instituten viktiga?

– Det är dels en viktig forskningsverksamhet som pågår i humanioraämnen, utbildningsinsatser och mötespunkter för forskare och andra inom humaniora mellan länderna.

Går det inte att få via universitet i Sverige?

– Nej, man behöver också ha verksamhet som är utanför Sveriges gränser. Jag tycker de fyller en viktig funktion.

Svenska Akademien har funnits bland kritikserna mot nedläggningarna och har även kritiserat den aviserade nedskärningen av anslagen till Terminologicentrum.

– Det ligger under näringsdepartementet, och jag kan inte svara på hur det ser ut.

ARTIKELN HANDLAR OM