M pratade val – du fick notan

Ask och kollegorna höll konferens för 50 000 kronor på skattebetalarnas bekostnad

Justitieminister Beatrice Ask och hennes M-kollegor i departementet har låtit skattebetalarna stå för en valupptaktskonferens.

Ett dygn med jacuzzi, vedeldad bastu, trerätters gourmetmiddag och vin­paket gick loss på närmare 5 000 kronor per person.

”Valens vinnarfrågor”, var en av punkterna på programmet.

Trots att det handlade om valrörelsen gick notan för kalaset inte till Moderaterna – utan till skattebetalarna.

De elva som var med ­hela dygnet var Beatrice Ask, statssekreterarna Magnus Graner och Martin Valfridsson, politiskt sakkunniga Gustav Gellebrant och ­Markus Nordström, Asks stabschef Karin Sedvall, pressekreterare Per ­Claréus och fyra assistenter.

Konferensen hölls den 4 och 5 februari i år på ­Högberga gård på Lidingö. Den moderata ledningen på justitiedepartementet hade hyrt ett eget hus på en ­klippa som vetter ut mot Stockholms inlopp.

Konferensen inleddes med en lunchbuffé och ­därefter handlade det om supervalåret. Moderaterna gick igenom omställningen till valrörelse, vinnarfrågorna och grupparbeten innan det var dags för kvällens höjdpunkt – gourmet­middagen. Till denna serverades också ett vinpaket för 3 000 kronor.

45 minuters planering

I redovisningen för internrepresentationen står det ”stabskonferens, planering inför vår-sommar 2014”.

Men justitieminister ­Beatrice Asks programblad för konferensen avslöjar att det till stor del handlade om en regelrätt valupptakt. Av totalt åtta timmar och tio minuters program handlar bara 45 minuter om vår­planering, enligt schemat.

Notan för Moderaternas möte slutade på 52 218 ­kronor och är officiellt ställd till regeringskansliet och Beatrice Asks assistent, kanslisekreterare Stefan ­Sidén.

Oppositionspartierna har ingen möjlighet att skicka den här typen av notor till skattebetalarna och reglerna för regeringspartierna är inte helt glasklara.

Enligt regeringskansliets riktlinjer får statsråd ersättning för resor som görs ”för att framträda i egenskap av statsråd”. Däremot sägs ­ingenting i riktlinjerna om interna konferenser där ­planer görs upp inför valet.

För statssekreterare och andra politiska tjänstemän som reser på egen hand - ­utan statsråd - är reglerna tydligare:

”Det innebär bl. a. att ­Regeringskansliet inte ­bekostar resor för tjänstemän som medverkar i en valrörelse i egenskap av eget politiskt engagemang.”

’Fråga departementet’

När Aftonbladet ber om en kommentar från justitieminister Beatrice Ask om det är rimligt att skatte­betalarna ska stå för kostnaderna, svarar hennes pressekreterare Per Claréus:

– Det är en fråga för ­departementet eftersom det är de som beslutar om de ska stå för kostnaderna eller inte. Du får prata med expeditionschefen Stefan Johansson.

Men han kan ju inte svara på om du och Beatrice Ask tycker det här är ­rimligt?

– Jag tycker att det är de som tar beslutet som ska svara på frågan.

Men vad tycker Beatrice Ask om det här?

– Alltså du får prata med Stefan Johanson.

Så du och Beatrice Ask vill inte svara på om det är rimligt att departementet betalar?

– Nej, den frågan ska ­Stefan Johansson svara på eftersom departementet betalar.

’Ska funka även valår’

Expeditionschefen ­Stefan Johansson berättar att justitieministerns stab ­brukar ha verksamhets­planering någon gång per år.

– Vi har sett programmet och visst, där står ord som valrörelser och valens ­vinnarfrågor, men samtidigt är det så att departementet även ska fungera ­under ett valår.

Var går gränsen, när ska man anse att partiet ska stå för det hela?

– Det är klart att det är svårt att svara på, men det handlar mer om när det är helt partipolitiska frågor, då är det en fråga för partiet.

Regeringskansliets riktlinjer för statsrådens resor

En resa som ett statsråd företar för att framträda i egenskap av statsråd är alltid en tjänste­resa oavsett vem som exempelvis arrangerar ett möte eller syftet med mötet i övrigt. Regeringskansliet svarar då för resekostnader och övriga kostnader som hör till en sådan tjänsteresa.

Det innebär att även fram­trädande som sker vid ett parti­evenemang, till exempel under en valrörelse skall betraktas som en tjänsteresa.

Ofta innehåller dessa resor både offentliga framträdanden (pressträffar, arbetsplatsbesök, telefonväkteri, osv) och aktiviteter av partiintern karaktär. När ett statsråd redovisar rege­ringens politik skall resan anses vara en tjänsteresa, även om statsrådet under samma resa deltar i andra arrangemang.

Regeringskansliets riktlinjer för tjänstemännens resor

När en politiskt anställd i regeringskansliet, till exempel en pressekreterare eller en politiskt sakkunnig, följer med ett statsråd på en resa enligt punkt 2 skall även den medföljandes resa behandlas som en tjänsteresa.

När statssekreterare - eller andra politiskt anställda ­tjänstemän - reser på egen hand, det vill säga utan att ­syftet med resan är att biträda ett statsråd, bör gränsen mellan tjänsteresor och andra resor dras med ledning av samma överväganden som när icke ­politiskt anställda reser på egen hand. Det innebär bland annat att regeringskansliet inte ­bekostar resor för tjänstemän som medverkar i en valrörelse i egenskap av eget politiskt ­engagemang.

Publisert: