”Stan mördas - mitt framför våra ögon”

Kommunalrådet Pelle Strengbom går längs Drottninggatan i Kungsör och visar ett mord. Det är snart fullbordat: gatan är i princip död, bara Ica och Coop hjälper den att flämta knappt märkbart. Kungsör är inte ensamt. Den svenska småstaden avlider. Kvar blir ansamlingar av förfallande hyreskaserner och billiga småhus, den svenska arbetarklassens sovköpingar från vilka de som har arbete pendlar till de större regionstäderna.

KUNGSÖR. Kommunalrådet Pelle Strengbom går längs Drottninggatan i Kungsör och visar ett mord. Det är snart fullbordat: gatan är i princip död, bara Ica och Coop hjälper den att flämta knappt märkbart.