Fakta: Det här är Sverige tycker

NYHETER

Vad är Sverige Tycker?

Sverige Tycker är namnet på Schibsteds och undersökningsföretagets Inizios gemensamma opinionspanel. Opinionsundersökningarnas resultat publiceras i Aftonbladet under vinjetten Sverige Tycker.

Hur går undersökningarna till?

Tusentals läsare från Aftonbladet och andra mediesajter i Schibstedkoncernen har anmält sig till en researchpanel som svarar på aktuella frågor.

Hur kan en panel spegla Sverige?

Aftonbladet och de andra mediesajterna i Schibstedkoncernen når i dag åtta av tio svenskar. Det är en mycket bra rekryteringsbas för en researchpanel som ska spegla opinionen i Sverige.

Hur vet man att undersökningarna går rätt till?

Undersökningarna görs i enlighet med branschens godkända arbetssätt. Undersökningsföretaget Inizio – som utvecklat metoden – är medlem i branchorganisationen SMIF. Sverige Tycker granskas dessutom av ett internationellt advisory board.

Behövs ännu fler opinionssiffror?

Ja. Genom att redaktionen kan göra egna mätningar, snabbt och lika trovärdigt som etablerade institut, kan vi bättre än tidigare spegla vad Sverige tycker.

Hur fungerar en opinionspanel?

Medlemmarna i opinionspanelen får med jämna mellanrum svara på en kort enkät. En del frågor är återkommande för att spegla förändringar, andra är nya för att fånga dagsaktuella ämnen.

Är det här trovärdigt?

Schibsted och Inizios metod bygger på svar från en frivillig panel som så långt som möjligt speglar Sverige. Sammansättningen i panelen bygger på kända demografiska uppgifter från offentliga register. Den statistiska kvaliteten säkerställs med metoder som utvecklats långt i andra länder och som behövs i Sverige, där allt färre svarar på traditionella slumpundersökningar.

Hur lång tid tar undersökningarna att göra?

Enkäterna tar inte mer än ett par minuter, de är korta och gjorda för att kunna besvaras även i mobilen.

Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM