Högsta chefen på plats – efter 8 dagar

1 av 34 | Foto: Storbranden är den största i Sverige i modern tid. Men Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kom först i går tillbaka till sitt kontor efter semester.
NYHETER

Branden har rasat i över en vecka.

Först på fredagsmorgonen åkte generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till det drabbade området – efter att ha varit på semester.

– Men jag har haft tät kontakt med min operativa chef, säger Helena Lindberg.

Storbranden är den största i Sverige i modern tid. Men Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kom först i går tillbaka till sitt kontor efter semester.

– Jag har som myndighetschef alltid ett ansvar för allt som görs inom myndigheten. Denna händelse inträffade och har krävt MSB:s resurser, men vi står inte och faller med att vi är på våra respektive kontor. MSB har en god beredskapsorganisation. Jag har haft semester, men har ständigt fått bryta den, och har haft tät kontakt med min operativa chef, säger hon.

I området i dag

På fredagsmorgonen åkte Helena Lindberg till Ramnäs för att bland annat ”samtala kring vissa samverkansfrågor”.

Skulle du inte ha avbrutit din semester och åkt till det drabbade området tidigare?

– Man kan alltid rannsaka sig själv, men jag tror inte det. Som jag säger har MSB en robust och bra organisation som är särskilt designad för att kunna hantera stora och allvarliga händelser.

Helena Lindberg menar också att räddningsinsatsen hittills varit mer operativ och att det är först nu man gått in i en fas där man kan se långsiktigt på arbetet.

I dag var hon inbjuden till ett stabsmöte i Ramnäs och pratar under dagen också med både räddningsledaren och landshövdingen. Efter lunch följde hon med en helikopter för att skaffa sig en egen bild av brandens omfattning.

”Man ska vara ödmjuk”

Hon säger att MSB:s roll är samordnande och att myndigheten bland annat stöttar räddningsledningen och är kontaktpunkt för EU:s civilskyddssamarbete.

Flera drabbade menar att informationen till dem varit undermålig. Vad säger du om den kritiken?

– Jag tycker att man ska vara väldigt ödmjuk inför den här exceptionella händelsen och förstå att det är övermäktigt att ha kontroll över alla händelser och skeenden. Vi vet av erfarenhet att informationsfrågor är en väldigt stor utmaning.

Också räddningspersonal har vittnat om kaos. Varför fungerade det inte inledningsvis?

– Vi kan konstatera att det som är kännetecknande för en kris är att allt ställs på sin spets, och att allt som vanligtvis fungerar kanske inte gör det.

Positiv till utredning

Helena Lindberg tycker att det är ”lite farligt att bilden av den svenska krisberedskapen sprids utifrån den här negativa aspekten” och menar att Sverige är väl rustat.

– Vi är ett välorganiserat land, det görs heroiska insatser av de som är ute och hjälper till och vi har en fantastisk förmåga att mobilisera frivilliga. Sverige har god beredskap och en stor förmåga att hantera det som är lite småskaligare händelser, men det är klart att den här exceptionella händelsen sätter ljus på ett antal frågor som exempelvis flygplansberedskapen, och då är det klokt att man tittar på det.

Det dröjde innan brandflygplanen var på plats för att hjälpa till. Behöver Sverige en egen sådan beredskap?

– Jag vill inte föregripa utredningen som nu är aviserad. Jag tycker att det är väldigt klokt att regeringen tillsätter en utredning av det här slaget.