Löneskillnaderna minskar - mellan kvinnor och män

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna, Sveriges chefsorganisation

NYHETER

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, enligt SCB.

Men jämlikheten dröjer.

– Med en politik som innebär en ökad individualisering av föräldraledigheten kan det kanske ta 15-20 år, säger Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Inkomsterna ökar i Sverige.

På tio års tid har medianinkomsten växt med 14 procent, enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Det är fortfarande skillnader mellan män och kvinnor men under tioårsperioden har kvinnorna knappat in: medianinkomsten på cirka 217 000 kronor innebär en ökning på 16 procent i jämförelse med männens ökning med 13 procent.

– En rimlig bedömning är att uttaget av föräldraledighet mellan mammor och pappor långsamt blir mindre ojämnt. Visst kan man önska sig att inknappningen varit snabbare men så länge som uttaget av föräldraledighet är så ojämnt som det fortfarande är så kommer utvecklingen att gå långsamt.

Enligt Anna Thoursie har löneskillnaderna mellan könen inte minskat markant på över 30 år, trots att kvinnor numera har en något längre utbildning än män.

– Så var inte fallet för 30 år sedan. Men kvinnornas genomsnittliga arbetslivserfarenhet är fortfarande inte lika lång som männens. En viktig orsak till det är en högre frånvaro och en högre grad av deltidsarbete.

En stor inhämtning är i gruppen 20-64 år där kvinnorna hade 80,9 procent av männens inkomst under 2013. För tio år sedan låg motsvarande siffra på 78,3 procent, enligt SCB.

– Utvecklingen vi sett är att kvinnor utbildar sig mer än unga män. Det är en viktig faktor till den minskade skillnaden. Går man långt tillbaka i tiden utbildade sig män mer men det har ändrats nu, säger Eskil Wadensjö, ekonomiprofessor vid Stockholms universitet.

Bromsklossarna bakom den tröga utvecklingen är många, menar Hans Heggemann, SCB:s utredare:

– Det är fortfarande kvinnor som i högre utsträckning dominerar yrken med låga löner, stannar hemma med barn och som jobbar deltid. För att det ska bli en utjämning så måste kvinnor jobba lika mycket som män och i yrken som ger högre lön.

Siffrorna för 2013 är preliminära men innebär ändå ett trendbrott.

– Om de preliminära siffrorna står sig har det hoppat upp en procentenhet efter att i stort sett ha stått stilla sedan 2009, säger Hans Heggemann.

Ekonomiprofessorn Eskil Wadensjö ser i nuläget ingen realistisk möjlighet till helt jämlika inkomster mellan könen.

– Inte den närmaste tiden. Gapet är trots allt så betydande och utvecklingen långsam, säger han.

Ledarnas chefsekonom menar att föräldraledigheten är svaret.

– En av de allra viktigaste förutsättningarna är en jämnt fördelad frånvaro mellan kvinnor och män på grund av vård av barn. Arbetsgivare föredrar att anställa och befordra personer som är närvarande på jobbet, inte frånvarande.

När tror du att vi når lika lön?

– Med en politik som innebär en ökad individualisering av föräldraledigheten kan det kanske ta 15-20 år, säger Anna Thoursie.

Publicerad: