Tusentals kronor i löneskillnad mellan könen

1 av 2
NYHETER

5 900 kronor per månad.

Så mycket mindre tjänar kvinnor i arbetaryrken än män inom samma område – när också deras arbetstid vägs in.

Det visar LO:s jämställdhetsbarometer.

Det är LO som granskat löneskillnaderna mellan könen. Granskningen visar att det skiljer betydligt mer än man tidigare sagt när också arbetstider vägs in.

Förklaringen är att andelen deltider är betydligt högre i kvinnodominerade yrken.

I rapporten skriver man:

”När vi tar hänsyn till både arbetstid och lön är den genomsnittliga faktiska månadslönen per månad drygt 17 500 kronor (brutto, det vill säga före skatt). Män i arbetaryrken har i genomsnitt 5 900 kronor högre faktisk månadslön, runt 23 400 kronor.”

”Döljer problemet”

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson kommenterar undersökningen i ett pressmeddelande. Han menar att problemet döljs eftersom kvinnors arbetstid normalt räknas om till heltider.

Även LO:s utredare Ulrika Vedin är inne på samma linje.

– De stora skillnaderna mellan kvinnor och män är starkt kopplade till det utbredda deltidsarbetet och många osäkra anställningarna inom kvinnodominerade branscher. Därför använder vi ett nytt lönemått, faktisk månadslön, säger hon i ett pressmeddelande.

Inte bara arbetaryrken

Men det skiljer inte bara i löner mellan kvinnor och män i arbetaryrken. Även bland tjänstemännagrupperna finns stora skillnader, till kvinnornas nackdel, visar LO:s granskning.

ARTIKELN HANDLAR OM