Nyheter

Spricka inom Moderaterna

Av: 

Pär Karlsson

SÅGAR FÖRSLAGET Muf:s ordförande Rasmus Törnblom sågar de tunga moderaternas förslag om hårdare krav vid anhöriginvandring. –  Deras förslag är i en riktning som är felaktig och olycklig, säger Muf:s ordförande Rasmus Törnblom.
SÅGAR FÖRSLAGET Muf:s ordförande Rasmus Törnblom sågar de tunga moderaternas förslag om hårdare krav vid anhöriginvandring. – Deras förslag är i en riktning som är felaktig och olycklig, säger Muf:s ordförande Rasmus Törnblom.

NYHETER

Många tunga moderater vill se hårdare försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Men Moderata ungdomsförbundet sågar idén och vill gå i motsatt riktning.

– Deras förslag är i en riktning som är felaktig och olycklig, säger Muf:s ordförande Rasmus Törnblom.

Aftonbladets rundringning till M-förbunden runt om i Sverige visar att trycket är stort på att partiledningen ska driva frågan om hårdare försörjningskrav vid anhöriginvandring. I dag finns krav, men undantagen görs i över 99 procent av fallen. Det hela kan ses som ett inspel till den arbetsgrupp som ska mejsla ut M:s integrationspolitik inför partistämman i höst.

Men partiet är splittrat i frågan. Medan många tunga moderater vill se hårdare krav vill Muf att försörjningskravet när det häller anhöriginvandring slopas helt.

Ordförande Rasmus Törnblom välkomnar att debatten om integration nu tagit fart i partiet. Men han menar M-kraven som nu förs fram går i en "felaktig och olycklig riktning".

– Vi ska inte vara ett parti där problematiserandet utgår från att människor kommer hit och sen slutar i lösningar som handlar om tak och antal. När världen brinner och människor drabbas av politisk och religiös förföljelse ska Sverige vara ett land där man både kan söka skydd men även börja ett nytt liv, säger han.

Vill se andra lösningar

På sistone har flera Allianspartier kommit med egna förslag på integrationsområdet. Inom Muf vänder man sig emot att debatten ofta tar sin utgångspunkt i "särlösningar för invandrare som någon form av grupp".

– Som grupp har de ju sällan mer gemensamt med varandra än att de inte är födda i Sverige och någon gång i livet har kommit hit. Det är en svag nämnare för att formulera gemensamma lösningar utifrån.

I stället för att fokusera på saker som försörjningskrav vill ungmoderaterna se en förnyad diskussion om en arbetslinje för alla.

– Arbetsmarknaden måste moderniseras men också bli öppen för alla. Det går inte bara att säga att man ska ställa krav på folk om man har en stelbent och dåligt fungerande arbetsmarknad som i sin nuvarande form ställer unga och utrikes födda utanför, säger Törnblom.

Han tycker också att M-ledaren Anna Kinberg Batra hittils inte har sagt tillräckligt i frågan.

– Hon har varit tydlig med att hon värnar asylrätten men det tycker inte jag räcker. Det krävs att staten och kommunerna blir bättre på att möta kraftiga flyktingströmmar. I en allt mer globaliserad värld är det något vi kommer få vänja oss vid ibland.

Vi se fri M-röstning om vårdnadsbidraget

I går meddelade Folkpartiet att man kommer rösta för regeringens planer på att slopa vårdnadsbidraget. Det har retat upp Kristdemokraterna, som var de som drev igenom reformen i Alliansregeringen.

Inom Muf tycker man att FP gör helt rätt.

– Vårdnadsbidraget är ett orimligt uppmuntrande för att människor ska stanna hemma och lösa sin ekonomi genom att inte jobba. Jag tycker att M-ledamöterna borde få rösta som de vill när frågan kommer upp i riksdagen, säger Rasmus Törnblom.

ANNONS

Nya Mumin-muggarna med Lilla My och Stinky finns hos Cervera – förboka redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert: