Hårt motstånd mot betyg från årskurs 4

Publicerad 2015-01-08

Alliansen har lovat att köra över regeringen och införa betyg från årskurs 4.

Men stödet för reformen är lågt – bland andra barnombudsmannen, Skolinspektionen, Skolverket och båda lärarfacken säger nej.

– Jag hoppas att de nu är beredda att lyssna på remissinstanserna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Så sent som förra veckan kunde Aftonbladet avslöja en rad frågor där Alliansen hade för avsikt att köra över regeringen under våren 2015.

En av punkterna var att införa betyg redan från årskurs 4 och förslaget framfördes redan av den borgerliga regeringen i en promemoria från augusti förra året.

När Jan Björklund (FP) var utbildningsminister skickades förslaget ut till 75 remissinstanser som ombads komma med sina utlåtanden, bland andra berörda myndigheter och olika kommuner i landet.

Nu har svaren sammanställts av utbildningsdepartementet.

34 av 44 emot

Av de 44 inkomna remissvaren har 34 ställt sig negativa och avstyrkt förslaget. Bland dem olika universitet, barnombudsmannen (BO), Skolinspektionen, Skolverket samt båda facken Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet.

I sitt remissvar argumenterar Skolinspektionen för att man vill avvakta resultatet för införandet av betyg i årskurs 6, som skedde så sent som höstterminen 2012.

”Skolinspektionen menar att en utvärdering och analys av effekterna av införandet av betyg i årskurs 6 bör genomföras innan ytterligare förändringar av betygssystemen införs. Vidare vill Skolinspektionen lyfta fram att Skolinspektionen och Skolverket flera gånger och under längre perioder har visat att betygssättningen inte sker likvärdigt”, skriver de.

De skriver vidare att förslaget är för tidigt väckt, något som andra myndigheter också håller med om.

– En sån här entydlig remisskår är ovanlig. Alla tillfrågade universitet som bedriver forskning om pedagogik och utbildning av lärare, samtliga skolmyndigheter och båda lärarfacken är väldigt tydliga med att betyg på tioåringar inte är det som kommer att lösa skolans problem, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I en artikel i DN Debatt efterfrågade de tre ministrarna vid utbildningsdepartementet en bredare uppgörelse om skolpolitiken.

Men de fick kalla handen av Alliansen.

– Man kan säkert hitta överenskommelser på olika sakområden. Jag ser gärna att vi kommer överens om att höja läraryrkets status. Däremot finns det andra sakfrågor där vi står väldigt långt i från varandra. Då tror jag det är viktigt att det finns en tydlig opposition mot dålig skolpolitik, sa Christer Nylander, skolpolitisk talesperson i Folkpartiet, till Expressen i tisdags.

Vill samarbeta

Förutom tidigare betyg avser Alliansen att införa möjlighet till ordningsomdömen, behålla tioårig grundskola och införa mer idrott i skolan, som Aftonbladet rapporterade förra veckan.

– Flera av de punkterna är ju sådant där vi i grunden tycker lika och vill åt samma håll, det börjar växa fram en samsyn kring svensk skola. Men att göra en förändring i betyggssystemet bara med stöd av SD och mot lärarfacket och forskningen vore olyckligt, säger Gustav Fridolin.

Han hoppas fortfarande på att i stället få till ett brett samarbete.

Folkpartiets Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet, lämnar en skriftlig kommentar om remissvaren:
”Flera av de som uppges säga nej är snarare sådana som tycker att det går lite fort och att man först ska utvärdera betyg från årskurs 6. Men det är därför vi går systematiskt fram. I budgeten för 2015 finns 10 miljoner kronor för att förbereda införandet av tidigare betyg. Det kan handla om utvärdering, informationsmaterial och fortbildning. Förslaget är att betyg från årskurs fyra införs först om något år, möjligen 2017. Det finns alltså tid att möta de farhågor som finns hos några remissinstanser om att det går för fort.”