Ministern vill göra sprututbyte för narkomaner enklare

Nu ska det bli lättare för narkomaner att byta smutsiga sprutor mot rena.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill skrota dagens kommunala veto och låta landstingen själva besluta om sprutbyte.

– Det här är en smittskyddsåtgärd som är rekommenderad både av WHO och Folkhälsomyndigheten, säger han.

Frågan om att låta missbrukare byta ut sina smutsiga sprutor mot rena hos landstingen har länge varit kontroversiell. I Sverige är det sedan 2006 tillåtet för landstingen att erbjuda denna tjänst – men enbart om den egna kommunen säger ja.

Många kommuner har dock varit kallsinnigt inställda och därför omfattar verksamheten i dag endast 2000 personer i Stockholm, Malmö, Lund, Kalmar och Helsingborg.

Vill ta bort kommunernas veto

Enligt Gabriel Wikström, ansvarigt statsråd i frågan, har kommunernas nej försenat processen med att genomföra sprututbyte på fler platser i landet. Och därför vill han nu ta nästa steg.

– Vi vet att det finns en rad goda exempel, inte minst ifrån Malmö som har sysslat med det här i 30 år. Nu tycker jag att man ska gå vidare och ta bort det kommunala vetot och låta landstingen självständigt ansöka om att få tillhandahålla sprututbyte. Tiden är mogen nu.

Enligt Gabriel Wikström finns det många vinster att göra genom att låta narkomaner byta sina smutsiga sprutor mot rena. Bland dessa minskad risk för smittspridning av sjukdomar såsom HIV och hepatit, men också en chans för myndigheterna att få kontakt med missbrukare.

Det är en synpunkt som Fredrik Lindström, chefssjuksköterska på S:t Görans sprututbytesmottagning i Stockholm, håller med om. Han visade under måndagen runt på kliniken och informerade om dess arbete. Förutom Gabriel Wikström deltog även Karin Rågsjö, riksdagsledamot från Vänsterpartiet och en av dem som drivit frågan hårdast i Stockholm, i besöket.

"Minskar smittspridningen"

Till verksamheten på S:t Göran kommer cirka 70-75 personer varje dag och byter sina sprutor, samtalar med personalen och genomgår olika typer av hälsoundersökningar och provtagningar.

– En jätteviktig del är självklart att minska smittspridningen, framförallt när det gäller HIV. Men det här är så mycket mer än bara sprututbyte. Vi sysslar också med att motivera till ett annat beteende. Några av dem vi möter har inte kontakt med några andra myndigheter. Då blir vi den länkande verksamheten, säger Lindström.

Enligt chefssjuksköterskan minskar smittspridningen rejält där sprututbyte tillhandahålls. Han ger exempel från Skåne där verksamheten funnits längst i landet, i över 30 år.

– Där är 0,3 procent av de inskrivna smittade av HIV, hos oss är siffran 7 procent, säger han.

Hur fort sprututbytet kan bli verklighet över landet är fortfarande oklart. Gabriel Wikström menar dock att regeringen ska hantera frågan skyndsamt och att det därefter är upp till landstingen att starta sina verksamheter.

Fotnot: WHO är Världshälsoorganisationen, som är en del av FN:s arbete och Folkhälsomyndigheten är en svensk myndighet med ansvar för nationellt folkhälsoarbete.

Publisert: