140 000 svenskar bland de rikaste

2016 äger den rikaste hundradelen — en procent av världens befolkning — lika mycket som resten av alla invånare på Jorden, enligt Oxfam.

– Det är en återspegling av förmögenheternas enorma ojämlikhet, säger nationalekonomiprofessor Daniel Waldenström.

140 000 svenskar tillhör den rikaste hundradelen. De har en förmögenhet på över fem miljoner kronor.

Brittiska hjälporganisationen Oxfam har beräknat tidpunkten för när den rikaste hundradelen av befolkningen går förbi alla andra, med hjälp av siffror från schweiziska finansföretaget Credit Suisse.

70 miljoner människor — den rikaste hundradelen av Jordens befolkning — har en förmögenhet på minst 798 000 dollar (cirka 5,1 miljoner kronor), enligt Credit Suisse.

Brittiska Oxfam har nu i rapporten "Wealth: Having it all and wanting more" räknat ut att den rikaste procenten kommer att ha större tillgångar än resten av planetens invånare redan år 2016.

”Styr över företag”

– Det återspeglar en enorm skevhet i en viktig aspekt av välfärdens fördelning, nämligen förmögenhet, säger Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Långt över 100 000 svenskar tillhör Jordens rikaste procent. Sista året svensk förmögenhetsstatistik upprättades, 2007, hade 139 528 svenskar en nettoförmögenhet på över fem miljoner kronor, enligt SCB:s förmögenhetsstatistik. Exakt hur många svenskar som har över fem miljoner kronor i förmögenhet i dag går inte att säga, eftersom  den svenska förmögenhetsstatistiken lades ner när förmögenhetsskatten avskaffades.

Oxfam har också räknat ut att de 80 rikaste människorna — enligt tidningen Forbes förmögenhetstopplista — nu äger lika mycket som den fattigaste hälften av planetens befolkning. 80 personer äger alltså nu lika mycket som 3,5 miljarder människor, nämligen 1 900 000 miljarder kronor.

– Det återspeglar vilka värden som byggs i en globaliserad marknadsekonomi. De största företagen på global nivå har miljontals eller till och med miljarder kunder, medan den fattigaste halvan inte har några tillgångar alls, utan lever ur hand i mun, säger Waldenström och tillägger:

– Sedan kan man konstatera att personerna i den yttersta toppen inte har en konsumtionsförmögenhet, utan de har företag som de styr över.

Sverige rikt

Ende svensken på 80-rikaste-listan är klädföretaget H&M:s ägare Stefan Persson. Han kvalar in på tolfte plats med en förmögenhet på 34,4 miljarder dollar (över 200 miljarder kronor). Waldenström konstaterar att den siffran inte innebär att han har så mycket på banken, utan att det visar vad hans andel av företaget är värt.

Att Sverige är ett av världens rikaste länder framgår klart om man jämför Credit Suisses siffra för den rikaste tiondelen av Jordens befolkning med andelen svenskar som ingår i denna tiondel. Det visar sig nämligen att man behöver en förmögenhet på 77 000 dollar (cirka 500 000 kronor) för att tillhöra de rikaste tio procenten av jordklotets befolkning.

”Behöver ingen förmögenhet”

I Sverige är det så många som 2,6 miljoner svenskar som har en förmögenhet på över en halv miljon kronor, alltså omkring var fjärde svensk.

– Vi tillhör ett av världens rikaste länder, konstaterar Waldenström.

Samtidigt vill han poängtera att bilden blir en annan om man tittar på inkomstfördelningen i världen:

– Inkomstfördelningen är inte lika skev som förmögenhetsfördelningen. Den fattigaste halvan i världen får större och större inkomst. Andelen fattiga i världen har halverats på 20 år. De är fortfarande lika många i absoluta tal, men samtidigt har världens befolkning dubblerats, säger Waldenström och fortsätter:

– Framför allt i Indien och Kina har 100-tals miljoner lyfts ur fattigdom. De har inte pengar så att de kan bygga upp en förmögenhet, därför tillhör de den fattigaste halvan i termer av förmögenhet. Men när man tittar på välfärd så har den stigit för dem, tack vare ekonomiernas utveckling. Man behöver inte en förmögenhet för att leva ett gott liv.

”Färre fattiga”

Daniel Waldenström tror att den rikaste procenten av Jordens befolkning kommer att ha en relativt oförändrad andel av förmögenheten i framtiden, med den skillnaden att andelen mycket rika asiater kommer att öka alltmer. När det gäller de fattiga i världen så tror Waldenström att de kommer att bli färre:

– När en medelklass växer fram så ökar kraven på omfördelning och generella välfärdssystem. Det sätter igång en politisk dynamik som leder till förbättrad välfärd.

Publisert: