Nytt försök med läsa-skriva-räkna-garanti

avTT

Foto: Mikko Lehtimäki/TT
Regeringen presenterar nu ett nytt förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti i skolan. Arkivbild.

Regeringen presenterar nu ett nytt förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti i skolan.

Tanken är att garantera elever som behöver det stöd tidigt – och inte som i dag, ofta alldeles för sent.

– Om man inte möter ett litet problem med läsning i tid kommer det att växa till stora hinder i många ämnen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT.

Den nya läsa-skriva-räkna-garantin ska i lag säkerställa elevernas rätt till tidigt stöd om det är så att skolgången strular. Detta för att fler ska lyckas nå kunskapskraven i svenska och matematik, vilket också tros motverka svårigheter i andra ämnen.

Kartläggs i förskolan

I dag sätts insatser generellt in sent, ofta inte förrän i nionde klass. Med garantin ska elevens kunskaper kartläggas redan i förskoleklass med hjälp av ett nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial. Stödinsatserna ska också följas upp i slutet av förskoleklassen och i lågstadiet.

– När jag som lärare i det bedömningsstöd som görs i ettan redan i dag ser att en elev inte riktigt klarar läsningen, så ska jag ha rätt att jobba med en speciallärare och utforma den undervisning som behövs, säger Gustav Fridolin.

Det förra förslaget om en läsa-skriva-räkna-garanti drogs tillbaka sedan Sverigedemokraterna och Alliansen bestämt sig för att rösta ner det vid en omröstning i riksdagen. Partierna ansåg att förslaget skulle innebära mer byråkrati för lärarna men ingen säkerhet för eleverna att få mer stöd tidigt.

Inte mer dokumentation

– Den farhåga som lyftes var att detta skulle leda till mer dokumentation. Nu har vi rensat och gått igenom rad för rad och rensat i dokumentationskraven, säger Gustav Fridolin och förklarar att det i den nya propositionen tydliggjorts att garantin inte ska innebära några nya dokumentationskrav för förskollärare och lärare.

– Lagstiftningen innebär att lärare får starkare mandat och får rätt till stöd av speciallärare när man ska jobba med en elev som har det tufft.

Huvudmannens ansvar för att det finns tillräckliga resurser att genomföra garantin har också skärpts. Enligt Fridolin tillförs 170 miljoner extra årligen som är öronmärkta för just läsa-skriva-räkna-garanti. Pengarna kan exempelvis användas till speciallärare eller vikarier under den tid som befintliga lärare vidareutbildar sig.

Dessutom har införandet skjutits fram till höstterminen 2019 för att ge skolorna bättre möjligheter att förbereda sig.