Beslut närmar sig om prins Daniels utbildning

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:

Ett beslut om prins Daniels utbildning på Karolinska Institutet, KI, är olaglig rycker närmare.

I dag kom institutets svar till Högskoleverket.

Där hävdar universitetsdirektör Bengt Norrving att utbildningen är laglig.

Prins Daniel genomgår en utbildning i fysiologi på Karolinska Institutet.

Aftonbladets gransk­ning i juni visade att utbildningen kan vara ett lagbrott. Prins Daniel går en så kallad upp­dragsutbildning. Han har inte kommit in på sina be­tyg. I stället har hovet köpt utbildningen åt honom.

Inledde ett ärende

Uppdragsutbildningar regleras av förordningen om uppdragsutbildning. Där framgår att uppdragsutbildning ska avse per­sonalutbildning.

Problemet är bara att prins Daniel inte är anställd av hovet, alltså är han inte personal.

– Nej, det kan du inte säga att han är, sade riksmarskalk Svante Lindqvist vid hovet till Aftonbladet i juni.

Efter Aftonbladets granskning inledde Högskoleverket ett ärende, och krävde att Karolinska Institutet skulle redogöra för vilket rättsligt stöd som finns för utbildningen.

Inte olaglig

Nu svarar Karolinska Institutets universitetsdirektör Bengt Norrving:

– Rollen som medlem av kungahuset med dess omfattande uppgifter och offentliga finansiering torde kunna jämställas med rollen som anställd.

KI anser därför att uppdragsutbildningen av prins Daniel inte är olaglig.

Högskoleverket kan för närvarande inte säga när ett beslut i ärendet meddelas:

– Vi ska titta på vad de har sagt och så småningom komma med vår bedömning, säger handläggaren Mikael Herjevik.

Publicerad: