Folkomröstning kan förbjuda p-piller

avLisa Röstlund

Idag får medborgarna i Mississippi rösta om embryon är egna personer

Är ett embryo en egen person?

Den frågan ska medborgarna i Mississippi, USA, ta ställning till i dag.

Ett ja kan innebära att akut-p-piller förbjuds.

P-piller godkänns 1964.

I dag genomförs en folkomröstning i Mississippi, USA, om en ändring i statens konstitution. Frågan de ska ta ställning till lyder: "Bör begreppet "person" definieras så att det innefattar varje människa från befruktningsögonblicket, kloningen eller motsvarande?".

Förbud mot dagen efter-piller

Ett ja skulle innebära ett omedelbart förbud mot abort – även i fall av våldtäkt eller incest.

Förslaget har blivit känt som proposition 26, skriver amerikanska Slate Magazine.

Ledarna för "Ja till proposition 26"-kampanjen vill, förutom att förbjuda abort även sätta stopp för akut-p-piller, så kallade dagen efter-piller.

– Läkemedel som tillåter att en baby blir till men sedan bortstött, kommer att förbjudas, deklarerade läkaren Freda Bush under en presskonferens för två månader sedan.

Frågan drivs i hela USA

Dessutom uppstår frågor kring provrörsbefruktning. Enligt förslaget ska provrörsbefruktning tillåtas, men då ska alla befruktade ägg användas. Efter att ett ägg befruktas bör det ju enligt propositionen betraktas som en individ – och därför bör det enligt förslaget vara olagligt att kassera oanvända befruktade ägg, vilket normalt ofta görs i dag.

Kloning för medicinsk forskning anses också oetiskt och bör förbjudas.

Förespråkarna av ett ja till frågan jobbar för att driva igenom folkomröstningar i flera delstater och det slutgiltiga målet är att få till en likadan förändring av den amerikanska konstitutionen.

Svenska Ja till livet är positiva

Gunilla Gomér, ordförande i svenska Ja till Livet, är positiv till den amerikanska utvecklingen:

– Folkomröstningen i Missisippi sätter ljuset på något mycket viktigt, nämligen om en genetiskt unik, ofödd pojke eller flicka, är en person, en människa. Och vad skulle det annars vara? undrar hon.

– Det är märkligt att vi i Sverige, år 2011, talar tyst om att somliga barn som överlever aborter efter vecka 18, kippande efter andan läggs åt sidan för att ensamma, dra sitt sista andetag, samtidigt som vissa blir indignerade av att människor, i andra länder, ges möjlighet att uttrycka sin syn på vilket värde en ofött barn har.

"Abrort mänsklig rättighet"

I dag publicerade RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér och Johanna Westeson, jurist och Europaansvarig vid Center for Reproductive Rights en debattartikel i Sydsvenskan där de argumenterar för att säker abort är en mänsklig rättighet.

– Kriminalisering av aborter gör dem inte mindre vanliga, bara mindre säkra. Faktum är att aborttalen ofta är höga i länder där aborträtten är begränsad. En bidragande orsak är att dessa länder tenderar att begränsa även tillgången till preventivmedel och sexualundervisning, skriver de.

Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för restriktiva och bestraffande abortlagar. Enligt organisationen dog 47 000 kvinnor i sviter av osäkra aborter 2008, och långt fler skadades.