’Religion avgör inte vem jag röstar på’

NYHETER

Mitt Romney kan inte vara säker på att få stöd i valet av Utahs mormoner

När vi hälsar på hos familjen Watson i deras förortsvilla inklämd mellan spetsiga bergsformationer är en sak på förhand given.

Vi kommer inte att bli bjudna på kaffe.

Ändå är det första Aaron frågar när vi kommer innanför tröskeln.

– Vill ni ha något att dricka?

Vi är inbjudna för att vara med på en ”formell familjeafton” hos Watsons i staden Lehi, en förort till Salt Lake City.

Uppfostras i religiös anda

Den inleds med att de fem barn­en och föräldrarna står på knä och ber tillsammans på den långhåriga, bruna heltäckningsmattan. Dottern Katlyn har valt en religiös sång som alla stämmer upp i. Sedan håller Aaron en liten lektion i vikten av att inte ljuga och att inte vara dum mot andra barn bara för att de har varit elaka.

För mormonfamiljen Watson är religionen en helt central del av tillvaron.

– Vi har valt att ha religionen som ett rättesnöre för hela vårt uppträd­ande, förklarar Aaron.

Barnen uppfostras tidigt i samma anda.

Förutom bönestund i hemmet varje morgon och kväll går familj­en i kyrkan varje söndag.

Hustrun är hemmafru

Aaron är säljare på en firma som arbetar med säkerhet på internet och reser en hel del i jobbet. Han tjänar bra vilket gör att hustrun Brooklyn kan vara hemmafru. Något hon säger sig se som ett privilegium. Annars är det mest maken som sköter snacket.

– Fast det är nog Brooklyn som jobbar hårdast av oss, säger Aaron.

De har medvetet valt att han ska göra karriär och hon ska ta hand om barnen. Aaron är noga med att på­peka att de hela tiden håller liv i hennes examen som röntgentekniker ifall hon i framtiden skulle behöva jobba igen.

Och så var det här med kaffet. Mormonerna avstår inte bara från alkohol. Det är också förbjudet att dricka kaffe eller te.

– Jag avstår från kaffe därför att jag vill ha konstant kontroll över min kropp i stället för att låta olika kemikalier ta över den. Gud har rått oss till det, säger Aaron.

Samtidigt är det just den här typen av inskränkningar i vardagslivet som gör att många amerikaner känner en viss rädsla för mormonernas religion. En grad av misstänksamhet kombinerad med ett visst löje.

Särskilt nu när en av de två presidentkandidaterna för första gången i landets historia är mormon.

Betalar en tiondel

Vissa fruktar att mormonerna har en dold agenda. Kommer Mitt Romney i första hand att tjäna kyrkan och i andra hand landet om han blir vald?

Den särskilda skatt som mormoner betalar till sin kyrka är en källa till denna undran.

Aaron ger varje månad tio procent av sin lön till mormon­kyrkan. Han hävdar att han gör det med glädje även om det har funnits tider då familjen fått försaka nödvändiga inköp för att kunna betala ”skatten”. På pappret är den frivillig men trycket är mycket starkt på att betala den.

– När jag ger mina pengar till kyrkan känner jag att mitt liv blir mer harmoniskt, säger Aaron, vars positiva livssyn verkar omöjlig att rubba.

I stället för kaffe kommer Aaron med två glas kranvatten. Fullt av klor och nära nog odrickbart för en svensk gom. Men det har jag inte hjärta att säga.

Det faktum att mormonerna är en nästan exklusivt vit religion i USA stöter också bort många. Länge ansåg mormonerna att de svarta var en underlägsen ras. Hudfärgen ansågs bero på en förbannelse. Först 1978 avskaffades förbudet för svarta att tjänstgöra som präster inom krykan. Fort­farande dominerar de vita totalt.

Kvar hänger också polygami­spöket. Seden är sedan länge officiellt avskaffad men i södra Utah finns det fortfarande ”motståndsfickor” där polygami tillämpas. Aborter är man starkt emot, liksom homosexualitet.

Ingen stolthet

Aaron har stött på misstänksamheten mot mormoner men tror sig veta vad den beror på.

– Dessa människor har inte träffat oss och vet inte vad vår religion står för. Gjorde dom det skulle misstänksamheten försvinna.

Aaron säger till dottern Hannah att skyla sig med kjolen som glidit upp över låren.

Tvärtemot vad man skulle kunna tro så känner Aaron ingen särskild stolthet över Romneys kandidatur.

– När jag väljer vem jag tycker ska styra landet skulle jag aldrig ta personens religion som en avgörande faktor.

Precis lika försiktig är Mormonkyrkan centralt. De har inte uttalat något stöd för Romney. Utåt håller de sig helt neutrala.

Vilket statsvetaren Quin Monson, när jag träffar honom på det trånga tjänsterummet på mormonernas eget lärosäte Brigham Young University, hävdar är klokt.

– Romneys chanser att bli president skulle minska om kyrk­an öppet uttalade sitt stöd.

Det finns också ett annat viktigt skäl till varför kyrkan förhåller sig neutral.

– De vill behålla sin skattefria status. En förutsättning är att de inte blandar sig i politiken.

Vilket inte hindrar att The Church of Jesus Latter Day Saints är Utahs största maktfaktor. Det nästan sagoboksliknande templet – som bara får besökas av mormoner – dominerar Salt Lake Citys skyline med sina tinnar och torn. Bakom kulisserna har kyrkan med sina ekonomiska muskler ett finger med i spelet om det mesta. Hemlighetsmakeriet och bristen på insyn bidrar till att kyrkan är fruktad och betraktas med misstänksamhet.

Sista bönen sagd

– Det är inte längre okej att fälla nedsättande kommentarer om judar men det är fortfarande accepterat att uttala sig ned­sättande om mormonerna, hävdar Quin Monson.

Aaron och Romney har en sak gemensamt. Båda har förfäder som var med om 1800-talets långa marsch undan förföljelse som slutade i Utah, det förlovade landet. Bådas förfäder spelade en viktig roll för att utöka religionens spridningsområde.

– Jag har tron i mig från generationer tillbaka, säger Aaron.

Den sista bönen är sagd. Barnen jublar för nu väntar en hemgjord kaka som belöning.

Under hela intervjun har chefen för mormonkrykans pressavdelning suttit med. Som ett stöd, eller som en överrock. Beroende på hur man vill se det.

Helt emot aborter

Tionde – Alla troende mormon­er förväntas betala tio procent av sin lön till kyrkan. Detta står för 98 procent av kyrkans inkomster.

Rasism – I mormonernas egen bibel ”Book of Mormon” står att de svarta är en underlägsen ras och att deras hudfärg beror på en förbannelse. Det krävdes en ”uppenbarelse” av kyrkans profet (ledare) 1978 för att tillåta svarta att tjänstgöra som präster.

Månggifte – Att mannen skulle ta sig flera hustrur var en central del av mormonernas tro. Förmodligen ett sätt för en ung religion att snabbt öka antalet anhängare. Det ledde dock till att de blev förföljda i USA. Månggift­et förbjöds för över hundra år sedan men fortfarande finns det fundamentalistiska mormoner i södra Utah som tillämpar denna sedvänja.

Aborter – Mormoner är helt emot aborter. De får genomföras bara i undantagsfall som när mammans liv är i direkt fara.

Homosexuella – Kyrkan motsätt­er sig varje form av äktenskap mellan homosexuella. Homofobin är mycket utbredd.

Det här är det bortglömda USA.

Presidentkandidaterna ratar dem när de åker på kampanjturné på grund av det amerikanska valsystemet.

Delstater som redan är bergfast på republikanernas eller demokraternas sida. Här vill ingen presidentkandidat slösa resurser.

Oftast stora, glesbefolkade stater mitt i landet som ligger bortom allfartsvägarna och i konstant mediaskugga.

ARTIKELN HANDLAR OM