KD ändrar sig om tvångssterilisering

Hägglund i debattartikel: ”Lagen måste ändras”

Göran Hägglund.
Göran Hägglund.

Kristdemokraterna har länge varit det enda riksdagsparti som vill ha kvar steriliseringstvånget vid könsbyte.

Men nu har de ändrat sig.

– Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn, och därigenom hindra livet, är ett mycket genomgripande och allvarligt ingrepp, skriver partistyrelsen på DN Debatt i dag.

Oppositionen och de övriga regeringspartierna har länge velat avskaffa kravet på sterilisering vid könsbyte. Men Kristdemokraterna har hållit emot.

"Vi har fått kritik"

Nu svänger KD – lagen måste ändras och steriliseringstvånget ska avskaffas. I en debattartikel på DN debatt i dag skriver Göran Hägglund, Maria Larsson och David Lega att alla är lika mycket värda.

– Vi har fått kritik för att vi tagit oss tid att analysera och tänka igenom denna fråga. Att vårt ställningstagande och en ny lagstiftning borde ha kommit snabbare, skriver partistyrelsen och hänvisar till att frågan är komplex.

– För oss som utarbetar lag är det också viktigt att varje lagstiftningsförändring, oavsett fråga, kan ske på ett fullödigt beredningsunderlag.

Vill se över lagar

Partiet hänvisar till de utredningar av frågan som genomfördes 2007 och 2011, vars slutsatser partistyrelsen inte är nöjd med. Men KD vill inte beröva en människa möjligheten att få barn. Därför vill partiet nu med hjälp av lagändringar försäkra sig om att det hela kan ske utan stora medicinska risker och med rättssäkerhet för de barn vars föräldrar bytt kön.

– Vi menar att även om det finns argument mot att tillåta att personer som genomgår könskorrigerade behandling blir föräldrar i sitt gamla kön, är dessa skäl inte tillräckliga för att motivera ett fortsatt krav på sterilisering.

Publisert: