Saabs rekonstruktion stoppas

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Rekonstruktören Guy Lofalk har åter begärt att processen avbryts

Saab Automobiles rekonstruktör begär att rekonstruktionen av bolaget ska upphöra.

Begäran lämnades in till tingsrätten i dag.

Rubriken på rekonstruktören Guy Lofalks inlaga är "Utebliven finansiering under rekonstruktionsperioden".

"Sammanfattningsvis har finansieringen inte erhållits i sådan mån att med säkrare utsikter nå framgång när det gäller rekonstruktionen", skriver han enligt TV 4 Nyheterna Väst.

Obetalda löner

Saabs ledning ska överväga hur man ska gå vidare och fortsätter diskussionerna med Youngman, för att lösa frågan om finansiering för att kunna betala lönerna och fortsätta rekonstruktionen, enligt pressmeddelandet.

Ägarbolaget Swedish Automobile och dess fordringsägare har ungefär fem–sex dagar på sig att yttra sig till Vänersborgs tingsrätt.

Saabs vd Victor Muller bekräftar via sms till TT uppgifterna om att den nya lösningen som parterna diskuterar handlar om att Youngman och den kinesiska banken inte längre ska vara direkta ägare och ha några aktier. Däremot ska de fortfarande bidra med pengar.

Det skulle vara ett sätt att komma runt att det behövs ett godkännande från GM.

Konkursförfarandet återupptas

Om Vänersborgs tingsrätt kommer fram till att rekonstruktionen ska avbrytas upphör vilandeförklaringen av konkursansökningar mot bolaget. Det finns fyra vilande konkursansökningar från den utländska underleverantören Takata-Petris bolag.

Normalt sätter tingsrätten ut konkursförhandlingar inom två veckor.

Om rekonstruktionen upphör återupptas också Kronofogdens utmätningar mot Saab och det är fritt fram för andra fordringsägare att begära bolaget i konkurs.

Andra gången

Saab Automobile har varit i rekonstruktion sedan den 21 september då hovrätten i Göteborg gav klartecken efter det att tingsrätten först sagt nej.

Guy Lofalk har en gång tidigare, den 20 oktober, begärt att rekonstruktionen skulle upphöra. Den ansökan drogs tillbaka en vecka senare när planerna på att Youngman och Pang Da skulle köpa hela Saab presenterades.

Saab har ingen skyldighet att begära sig själv i konkurs även om rekonstruktionen avbryts.

"Nya möjligheter"

Rolf Åbjörnsson, advokat och specialist på rekonstruktioner, tycker att en konkurs är det bästa som kan hända Saab just nu.

– Generellt sett så öppnas nya möjligheter för ett företag vid en konkurs. Det behöver inte alls bli någon katastrof, säger han till TT.

Han välkomnar beslutet att avbryta rekonstruktionen av Saab Automobile.

– Det är hög tid att detta sker. Jag hoppas nu på en snabb konkurs och att man då tar vara på företagets möjligheter, fortsätter han.

"Inte klokt"

Åsbjörnsson döljer inte sin bestörtning över alla turer kring Saab och de många försöken att undvika en konkurs.

– Det som pågått är inte klokt. Man rekonstruerar inte ett företag i Sverige på det sätt som skett med Saab, utan det gör man genom en konkurs. Det låter upp och ned men vår lagstiftning är sådan att det är så man ska göra, säger han.

Rolf Åbjörnsson förstår i viss mån den förre ägarens GM:s agerande men däremot inte det han kallar för fas två i hanteringen av Saab, nämligen det "rysk-kinesiska spåret".

– Man såg sig blind på detta och det blockerade företagets utvecklingsmöjligheter. Det var en återvändsgränd redan från början, förklarar han och tillägger:

– Saab Automobile har aldrig förutsättningslöst varit utbjudet på världsmarknaden och detta har varit den stora olyckan för svenska Saab.

TT

Publicerad: