Ministern: ”Det är en katastrof”

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

NYHETER

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) är upprörd efter Aftonbladets artikel.

Tre 15-åringar lämnade in exakt samma skrivuppgift – men fick helt olika betyg.

– Jag tycker det är en katastrof, säger Aida Hadzialic, som nu vill förändra hur rättningen ser ut.

Emilios Kousis, Mimmi Lifvendahl och Felicia Pålsson Magnusson lämnade in samma uppsats och fick tre olika betyg.
Foto: PONTUS ORRE
Emilios Kousis, Mimmi Lifvendahl och Felicia Pålsson Magnusson lämnade in samma uppsats och fick tre olika betyg.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig efter att Aftonbladet skrivit om Mimmi, Felicia, Emilios som fick helt olika betyg på en identisk skrivuppgift i svenska. Mimmi fick B, Felicia fick C och Emilios fick D.

De tre 15-åringarna gjorde testet på Häggviksskolan i Sollentuna för att sätta lärarnas bedömning på prov. De hade sina misstankar om att betygen kunde skilja sig åt. Två av eleverna har samma lärare, den tredje går i parallellklassen och har en annan lärare.

”Så här har det sett ut i alla tider, jag och mina klasskamrater gjorde samma test för tjugo år sedan i vår klass på gymnasiet och fick tyvärr samma utfall med olika betyg”, skriver en person till Aftonbladet.

Häggviksskolans rektor Tapio Liimatainen har sagt att han tycker bedömningen är rättsosäker och att ”lärare som bedömer så olika inte är okej någonstans.”

”Kan inte konkurrera”

Gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic (S) säger nu till Aftonbladet att hon reagerade med bestörtning på artikeln.

– Jag tycker att det är en katastrof. I Sverige ska vi ha likvärdiga betyg. På den internationella marknaden kan vi inte konkurrera med ihåliga betyg.

Hon har sedan tidigare sett att den svenska skolan haft problem med likvärdig betygssättning.

– Det är därför jag har lyft den här frågan, jag har sett problemet, forskningen har visat på problemet och dagens artikel illustrerar vilket stort problem det är.

Ministern framhäver att elever ska belönas för sin kunskap och därför vill hon se över kurs- och ämnesbetygen eftersom hon tycker att dagens betygsättning fungerar dåligt.

– Jag tror det här visar att vi har ett problem med vårt betygsystem och rättningen av våra betyg. Vi måste reformera hur rättningen av våra betyg ser ut, säger Aida Hadzialic.

”Inget isolerat fall”

Att införa digital och extern rättning av de nationella proven är en sådan åtgärd. Hon vill även att de nationella proven ska vara mer styrande och ges större betydelse än i dag.

För att komma till rätta med problemet med ojämlika betyg säger Hadzialic att regeringen för ett år sedan tillsatte en utredning, som för en vecka sedan landade på hennes bord.

Efter att Aftonbladet skrivit om betygshaveriet på Häggviksskolan har flera människor hört av sig med liknande berättelser.

– Det här är inget isolerat fall, det är säkerligen ett problem som drabbat många elever. Det är inte bara djupt problematiskt utan en katastrof, säger Aida Hadzialic.

M: ”Gymnasieministern har låg trovärdighet”

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall reagerade liksom gymnasieministern starkt på Aftonbladets avslöjande.

Men hon ger inte mycket för Aida Hadzialic och regeringens förslag på åtgärder.

– Gymnasieministern har låg trovärdighet när regeringen har aviserat att de vill plocka bort vissa nationella prov, säger Camilla Waltersson Grönvall (M).

Hon hävdar att man måste införa åtgärder såsom digital och extern rättning av de nationella proven betydligt mer skyndsamt än vad regeringen föreslagit.

– Att vänta tills 2022 visar på en väldigt låg ambitionsnivå. Vi moderater tycker det här ska genomföras inom två år.

Sveriges elevkårer: ”Inte ovanligt”

Emil Gustavsson, ordförande för organisationen Sveriges elevkårer, är mycket kritisk till händelsen, men inte så förvånad. 

– Vi har genomfört flera undersökningar som lyfter just de här problemen, säger han.

Sveriges elevkårer har flera förslag hur man skulle kunna lösa liknande problem i framtiden.

– För det första tycker vi att man ska kunna överklaga betyg. Som det är i dag kan man överklaga en p-bot men inte ett betyg.

Vidare anser Sveriges elevkårer att man bör lägga betydligt mer tid i skolan på att förklara betygskriterierna.

– Vi anser också att fler skolor ska använda sig av extern bedömning i högre utsträckning.

Publicerad:

LÄS VIDARE