SOS missförstod larm – 43-årig man dog

Ambulans skickades ut för sent och mannens liv gick inte att rädda. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.
Ambulans skickades ut för sent och mannens liv gick inte att rädda. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

Språkförbistring under ett larmsamtal gjorde att en man med bröstsmärtor inte högprioriterades.

Ambulans skickades ut för sent och mannens liv gick inte att rädda.

Region Gävleborg riktar kritik mot SOS Alarm och händelsen ska nu utredas vidare.

Under natten mot femte juli i år fick SOS Alarm ett samtal om en akutsituation i Hedesunda utanför Gävle. I samtalet framgick att en man led av bröstsmärtor och satt i en bil.

Personen som ringde in till SOS Alarm pratade dålig svenska och man hade därför svårt att avgöra hur allvarligt fallet var. Man bedömde larmet som prio 2, alltså inte högsta prioritet, enligt en utredande svarsrapport från Region Gävleborg.

Först tio minuter senare tilldelades larmet en ambulans i Gävle. När den kom fram till patienten hade han vare sig andning eller puls varpå hjärt-lungräddning inleddes. När ambulanspersonalen frågade hur länge sedan det var mannen varit vaken och andats fick de svaret 30 minuter. Återupplivningsförsöken avbröts då man bedömde att det gått för lång tid.

Anhöriga på platsen blev inledningsvis upprörda på ambulanspersonalen, innan de förstod att den långa väntetiden inte berodde på dem.

’Hade förbättrat hans chanser’

I sin rapport skriver Region Gävleborg att SOS Alarm borde ha använt sig av tolk för att ha kunnat prata med personen som ringde in och larmade. Inringaren hade kunnat ges instruktioner om att ringa tillbaka då patientens tillstånd försämrades och att räddningstjänsten från Hedesunda då hade kunnat skickas ut. Region Gävleborg skriver också att om SOS Alarm inte hade fördröjt utryckningstiden så hade chanserna för patientens överlevnad förbättrats avsevärt, då han bara var 43 år gammal.

”Avvaktar vidare utredning”

I rapporten föreslås SOS Alarm bli bättre på att använda tolkar samt att Region Gävleborg föreslås få fler ambulanser utplacerade. Regionen genomför inga direkta åtgärder utan skickar ärendet vidare till SOS för fortsatt utredning.

– Det stämmer och vi kommer att göra en lex maria-anmälning och det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som kommer att utreda händelsen. Vi avvaktar och ser vad den kommer fram till. Vi kan inte uttala oss i det specifika ärendet, säger Daniel Lundin vid SOS Alarms pressjour.

Användes tolk i detta ärende?

– Jag kan inte uttala mig i det specifika ärendet, men vi har en tolktjänst som vi använder oss utav.

Hur fungerar den?

– Det är en tjänst som kopplas in i de samtal där den behövs. Det finns utmaningar, som till exempel att be någon som kanske inte förstår att vänta kvar i luren.

Hur vanligt är det att ni behöver använda tolkar?

– Vi hade cirka 3 500 sådana samtal förra året, men det är säkert det dubbla i år. Vi ser en ökning, säger Daniel Lundin.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN