Staten fälls för romregister – tvingas betala skadestånd

Staten gjorde sig skyldig till etnisk diskriminering när Skånepolisen registrerade romer. Det slår Stockholms tingsrätt fast.

Elva personer får nu 30 000 kronor var i skadestånd.

– Det känns jättebra. Jag har gråtit glädjetårar, säger Fred Taikon, en av dem som målet gäller.

Namn, adress, personnummer och släktband.

2013 avslöjade Dagens Nyheter att polisen i Skåne upprättat ett register över drygt 4 000 romer. Många av dem som förekom i registret var ostraffade. Över 1 000 av dem var barn.

Får skadestånd

Avslöjandet väckte enormt raseri.

Elva personer som registrerats tog hjälp av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders för att kräva skadestånd av staten. I ett avgörande slår Stockholms tingsrätt nu fast att staten ska betala 30 000 kronor i skadestånd till var och en av dem som drivit processen.

– Det känns jättebra. Det är helt fantastiskt. Jag har gråtit glädjetårar, säger Fred Taikon, en av dem som målet gäller.

Han fortsätter:

– Vi har vunnit över myndigheterna i ett av de största romska fallen någonsin i Sverige. Det är den lilla människan mot den stora draken. Det är jättebra att Sverige visat att det finns en rättvisa. Vi har hela tiden hävdat att det var ett register baserat på etnictitet, och det känns som en upprättelse att rätten håller med oss.

Baserat på etnicitet

Enligt tingsrätten har polisen inte kunnat belägga att det finns några andra motiv till registreringen än etnisk härkomst. Sådan kartläggning är förbjuden i Sverige.

– Registrering av romer är särskilt kränkande mot bakgrund av den historia av registrering och förföljelse av romer som finns i Sverige och världen, säger rättens ordförande Lena Egelin i en kommentar, och fortsätter:

– I kombination med de känslor av rädsla och obehag som de som ansökt om skadestånd berättat om anser tingsrätten att det begärda skadeståndet ska dömas ut.

Tingsrättens dom gäller enbart de elva målsägandena. Men avgörandet kan underlätta för andra registrerade om de väljer att driva process.

Ministern: Är allvarligt

Justitieminister Morgan Johansson (S) anser att det är allvarligt att staten fälls.

– Det är klart att det är. Sedan vet jag att man vidtagit åtgärder för att detta inte ska bli gjort igen, säger Johansson till TT.

Han utesluter inte att domen kommer att få fler följder.

– Det får vi se. Den viktigaste konsekvensen är att det är en tydlig signal om att så här kan man inte föra register.

Kan överklagas

Fred Taikon räknar med att domen kommer att överklagas.

– Vi vet ännu inte hur det här kommer att sluta, så det finns lite oro i all glädje. Processen är inte slut förrän beslutet vunnit laga kraft. Vi får se vad som händer, säger han.

Staten företräds i målet av justitiekansler Anna Skarhed. Hon har ännu inte beslutat om tingsrättens dom ska överklagas eller inte.

– Jag konstaterar att tingsrätten gör en annan bedömning än vi gör. Nu ska vi noggrant analysera rättens formuleringar och sedan kommer vi besluta hur vi ska gå vidare.

– Kärnfrågan i detta är om behandlingen av personuppgifter har skett enbart utifrån etnicitet. Där är vår uppfattning att det har handlat om brottsbekämpning.

Justitiekanslern har tidigare beslutat att alla som förekom i registret har rätt till 5 000 kronor i ersättning från staten. Först när domen vunnit laga kraft kommer kanslern ta ställning till om den summan ska höjas.

Publisert:

LÄS VIDARE