Högutbildad sambo lever längst

avTT

Foto: Fredrik Sandberg/TT
En 30-årig högutbildad kvinna har i snitt 57 år kvar av sin livstid, och blir alltså 87 år. En lågutbildad kvinna har 51 år kvar och blir, i snitt, 81 år gammal. Arkivbild.

Antal år i skolbänken ökar chanserna till ett lite längre liv. Skillnaden i väntad livslängd, beroende på utbildningsgrad, har dessutom ökat under de senaste åren.

En 30-årig kvinna med förgymnasial utbildning hade i fjol i genomsnitt 51 år kvar av sin livstid. En 30-årig man med förgymnasial utbildning hade i snitt 48,3 år kvar. Men i gruppen högutbildade – med eftergymnasial utbildning – hade kvinnorna 57,057 år och männen 54,3 år kvar.

Jämfört med 2012 har skillnaderna mellan de båda grupperna ökat, enligt SCB. Bland kvinnorna har skillnaden mellan låg- och högutbildade ökat från 5,2 till 6,0 år och bland männen från 5,0 till 6,0.

Det finns också ett statistiskt samband mellan hushållstyp och livslängd. Det innebär att medellivslängden ökat mest för högutbildade som också var sammanboende, medan den minskat något för ensamstående med förgymnasial utbildning.

Som förklaring till skillnaderna i livslängd brukar nämnas arbete/arbetslöshet, inkomst, inflytande, boende, vanor, socialt nätverk och tillgång till vård och stöd.

ARTIKELN HANDLAR OM