Kör igenom stan på 80 meters djup

NYHETER

Förbifart Stockholm ska läggas ned i tunnlar

Djupa tunnlar under Stockholm ska klara höga miljökrav. Karta: Vägverket

Brommagrenen försvann.

I stället presenteras Diagonal Ulvsunda som alternativ till Stockholms nya sexfiliga nord-sydliga motorväg.

Förbindelsen läggs i tunnel från Västertorp till E 4 norr om Kista trafikplats.

– Då slipper vi bygga ut Essingeleden, säger projektledare Johan Söderman.

Foto: ROGER SCHEDERIN
Essingeledens köer ett minne blott om elva år?

Oavsett vilken led som byggs blir den en av världens absolut längsta tunnlar, mellan sju till åtta kilometer lång.

Södra länken-tunneln är ”bara” fyra kilometer.

Bilisterna tvingas dessutom djupt ner, som mest cirka 80 meter ner i urberget.

Men det är ingenting som oroar Johan Söderman.

–Säkerheten kommer att vara mycket hög. Liksom i Södra länken kommer det att finnas ett särskilt räddningsrör med utrymningsportar var hundrade meter.

Höga miljökrav

Bromma-alternativet klarade inte de nya, höga miljökraven. Dessutom hade man varit tvungen att bygga ut Essingeleden till tio körfält, vilket kostat mycket extra pengar – om alternativet överhuvudtaget varit möjligt.

Med hela leden i en motorvägstunnel blir det nästan inga miljöpåverkningar alls.

Även Förbifart Stockholm och Ålstensleden läggs i sexfiliga tunnlar. Tidigare broar över Mälaren har tagits bort ur de nya förslagen.

Den enda bro som i dag finns kvar är bron över Landarfjärden (Förbifart Stockholm), resten är tunnlar. Det finns ett litet stycke ytväg vid Hjulsta (Förbifart Stockholm) men Vägverket jobbar med ett tunnelförslag även där.

Förbifart Stockholm, eller Västerleden som den hette under Dennispaketets tid, var länge ”huvudspår” för den nord-sydliga motorvägen över Mälaren. Men nu kräver miljöbalken att flera alternativ till en ny vägsträckning utreds.

Det är därför som Ålstensleden, Diagonal Ulvsunda och bortvalda Brommagrenen kommit in i bilden.

Vill ha PPP-lösning

Före sommaren ska nästa val av led göras. Då väljer Vägverket bort Ålstensleden eller Diagonal Ulvsunda.

Det återstående alternativet ställs sedan mot Förbifart Stockholm i ett avgörande val vid årsskiftet.

Eftersom det inte finns några statliga pengar avsatta till den här förbindelsen före 2015 diskuteras nu nya finansieringsformer. Det handlar om en privat satsning, så kallad PPP-lösning. Pengar garanteras av ett privat företag som sedan hyr ut vägen till staten.

Att bygga den nya motorvägen kostar runt 15 miljarder, oavsett vilket alternativ som väljs.

Så byggs nya vägen

Sven-Anders Eriksson