"Alla här känner någon som varit där"

NYHETER

I skånska Vellinge kom en 5-årig flicka hem utan föräldrar

1 av 2 | Foto: SÖRJER TILLSAMMANS Den 27 december hölls en minnesstund i Röke kyrka för en 14-årig flicka som försvann i Thailand. Nära anhöriga och ortsbor kom till kyrkan för att sörja tillsammans.

VELLINGE

Nära 200 personer från lilla Vellinge befann sig i katastrofområdet och 18 saknas än.

En femårig flicka har nyss kommit hem - ensam, med mamma, pappa och syskon borta.

- Jag tror alla känner någon som var där, säger kommunalrådet Göran Holm.

Minst 160 av Vellinges runt 31000 invånare firade jul där flodvågen drog fram.

73 av dem har kommit hem, ytterligare ett 70-tal är på väg inom de närmaste dagarna.

Några kommer sannolikt aldrig tillbaka.

Stort samtalsämne

18 kommuninvånare saknas fortfarande, fem av dem vet man med säkerhet är borta, medan uppgifterna om de övriga är något mer osäkra. Flera av dem är barn.

-Jag känner många av de drabbade, berättar Göran Holm.

En är en god vän som kommit hem utan sin son och sonhustru.

-Katastrofen är naturligtvis det stora samtalsämnet här, precis som på alla andra platser. Men jag tror att alla i vår kommun känner någon som var där, eftersom de var så många.

Vellingeborna har blivit särskilt engagerade i en femårig flickas öde. Hon kom hem ensam från Thailand, hennes föräldrar och hennes syskon är borta.

-Hon finns hos sin mormor nu, berättar Göran Holm. Vi gör allt som står i vår makt för att ge stöd och hjälpa henne.

Vellinge kommun är hårt drabbad - men det är också en kommun där man gör stora insatser för offren.

- Vi har en oerhört utbyggd krishantering, säger Göran Holm.

-Sjukvårdsminister Ylva Johansson besökte oss på tisdagen för att studera hur vi sköter detta.

Jobbat dygnet runt

Han berättar att kommunens chef för individ- och familjeomsorgen, Vensel Roskvist, jobbat i stort sett dygnet runt sedan katastrofen, och att många frivilligt ställer upp och hjälper till.

-Många har lyckligt kommit hem därifrån, men de har traumatiska upplevelser med sig. Det är inte svårt att förstå hur en människa som inte orkat hålla i sitt barn mår idag.

-I det kommunala vardagslivet har vi kanske glömt detta om någon vecka, men för dem som drabbats handlar det om flera år.

Att så många människor från kommunen befann sig i Thailand tror Göran Holm beror på att det är billigt att resa sedan dollarn sjunkit, och att de flesta i Vellinge har avverkat resmål som Kanarieöarna och Mallorca.

Mer om Asienkatastrofen

Pelle Tagesson