"Vi ska lösa vår uppgift"

NYHETER

Så jobbar svenska teknikerna med att identifiera de döda

1 av 2 | Foto: liken kyls ner Dödsoffren från naturkatastrofen täcks med kolsyresnö i den stekande solen. DNA-prover tas från alla kroppar. Enligt nationella id-kommissionens chef Stig Edqvist kan det dröja månader innan alla de döda identifierats.

PHUKET

Alla kroppar som hittas blir identifierade, men det kommer att ta tid.

Nationella id-kommissionens chef Stig Edqvist garanterar att de genom DNA och tandkort kan lösa uppgiften.

-Efter attentatet på Bali där 200 människor var sprängda i bitar lyckades vi identifiera varje kroppsdel.

Mer personal från id-kommissionen är på väg ner till katastrofområdet. Ett team från Umeå har skickats till Sri Lanka och förstärkning är på väg till Thailand.

-Rent praktiskt klarar vi uppgiften med de åtta man vi har här, men den psykiska belastningen gör att vår personal måste få avlastning efter några dagars arbete.

DNA från alla kroppar

Id-team från 18 nationer är nu på plats i Phuket och fler är på väg. Samtidigt flygs kylanläggningar ner, bland annat från Sverige, för att förhindra förruttnelseprocessen som redan hunnit långt i den stekande solen.

DNA-proven som tas på samtliga kroppar skickas till Kina som ställer upp gratis med analyser. De jämförs sedan med de prover som tagits från nära anhöriga.

I de fall där hela familjer utplånats i flodvågen söks släktingar i andra led - eller också räknar man med att kunna identifiera dem via tandkort.

Balsameras och sveps

Thailändarna har stoppat likbålen av sina egna döda för att förhindra att utlänningar bränns av misstag. Alla kroppar ska hädanefter behandlas på samma sätt.

Inga kroppar lämnas ut från Thailand innan identiteten är helt fastställd. De som blir identifierade balsameras och sveps för att sedan placeras i en zinkkista som gör att de klarar flygtransporten till Sverige.

Arbetade 5 månader

Enligt Stig Edqvist kan det ta flera månader innan alla kropparna identifierats. Han jämför med offren från Bali där australiensisk personal arbetade fem månader innan de helt slutfört arbetet.

Per-Ola Ohlsson