Tre experter svarar: Vad är din tolkning av föräldrarnas vädjan till kidnapparna i tv?

NYHETER

Ulf Åsgård, expert på ärningsmannaprofiler.

"Det här kan tyda på att förhandlingarna gått i stå eller att polisen inte lyckats förhandla alls.

Den allmänna kunskapen är att sådana här utspel inte har negativ inverkan, men samtidigt inga påfallande positiva effekter heller.

Om Fabian Bengtsson nu är kidnappad av hårdföra kriminella så påverkas de inte av emotionella budskap.

Det skulle förvåna mig mycket om innehållet och tidpunkten inte har bestämts i djupt samråd med polisen.

Det här är en ganska vanlig tidpunkt för ett sådant utspel jämfört med amerikanska fall.

Det brukar röra sig om fem till sju dagar."

Barbro Roslund, psykolog med 20 års erfarenhet av rättspsykiatri.

"Jag skulle vilja säga att polisen inte vill förhandla med kidnapparna. Då tror jag att familjen gör allt för att få hem Fabian levande. Det är normalt att vilja pröva den vägen. Men det är riskabelt att sköta detta på egen hand. Det ökar risken för att något går snett och att de inte får hem Fabian levande. Ur polisens synvinkel är nog inte detta så bra. Om kidnapparna påverkas beror på vad det är för människor. Har de mänskliga känslor tänker de nog göra upp.

Mammans vädjan till sonen, kan tyda på att han kanske själv valt att försvinna. Man kan inte utesluta att det inte är en vanlig kidnappning."

Jan Otto Ottosson, psykiater och psykolog, Göteborg.

"Föräldrarna är helt enkelt förtvivlade, det var en naturlig reaktion från en far, inte direkt oväntat. Det är inte omöjligt att det kan vara positivt, det allmänna intrycket är att kidnapparna vill ha pengar. Jag tror att det kommer något bud, någon begäran om lösensumma."