Hon blir ordförande för katastrofrådet

NYHETER

Kerstin Wigzell, före detta chef på socialstyrelsen, blir ordförande i regeringens nationella råd för att hjälpa de som drabbats av katastrofen i Sydostasien, enligt ett pressmeddelande från försvarsdepartementet.

Foto: Kerstin Wigzell.

Rådet ska samordna olika myndigheters insatser, samt verka för bra kontakter mellan å ena sidan anhöriga och efterlevande och å andra sidan myndigheter.

Bland uppgifterna finns också att kartlägga behov och resurser, ge förslag till regeländringar som behövs för att hjälpa drabbade och samordna den offentliga informationen.

Ledamöter i rådet blir rikspolischefen och generaldirektörerna för Styrelsen för psykologiskt försvar, Krisberedskapsmyndigheten, Socialstyrelsen, Skatteverket, Kammarkollegiet, Försäkringskassan och Skolverket.

TT