"Attacken mot svenska ambassaden var ett misstag"

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets Irakutsände Urban Amid chattar med läsarna.

Attacken mot den svenska ambassaden i Irak var ett misstag. Med all säkerhet var den riktad mot ett helt annat mål. Det menar Aftonbladets Irakkorrespondent Urban Amid i en chat-diskussion med läsarna.

steffo säger: Hur är stämningen i Irak i dag?

   Urban Hamid säger: Stämningen är som alltid tryckt, i synnerhet i dag efter det som hände i Basra. Många är väldigt ledsna och upprörda.

Nelly säger: Hej Hamid är du i bagdad nu??

   Urban Hamid säger: Ja, jag är i Bagdad

steffo säger: Har du märkt av några oroligheter där du befinner dig?

   Urban Hamid säger: Inte just i dag, men tidigare har det naturligtvis varit så. Bomber har exploderat inte så långt härifrån.

burt säger: Är det mer eller mindre obehagligt att vara i Irak nu än under kriget?

   Urban Hamid säger: Det är svårt att jämföra, men jag känner mig betydligt otryggare nu. Under kriget var det lättare att veta var riskerna fanns. Bara om man vandrar omkring i Bagdad i dag är man utsatt. Det här är en åsikt som delas av Irakierna.

Laith säger: När tror du att läget kan stabiliseras i Irak?

   Urban Hamid säger: Det kommer ta vädigt lång tid, antagligen rör det sig om år. Tyvärr.

Kazoza säger: Vem ligger bakom den senaste tragedin?

   Urban Hamid säger: Ingen vet säkert. Troligtvis kommer ingen att ta på sig skulden. Vissa irakier säger att amerikanerna står bakom det själva - antingen direkt eller indirekt. Syftet skulle i så fall vara att väcka opinion.

Ahmed säger: Är de sura över dådet eller sura över britterna?

   Urban Hamid säger: Både och. Det här hade inte inträffat om inte staden hade varit ockuperad, så självklart är de sura på britterna.

roger säger: Varför riskerar du livet i Irak? Det finns ju så många andra journalister och tv-bolag där som rapporterar.

   Urban Hamid säger: Intressant fråga. Jag känner det som min plikt eftersom jag är halvirakier. Och eftersom jag var här under kriget vill jag kunna följa upp mitt arbete.

lemmy säger: Vad har du för skydd?

   Urban Hamid säger: Min erfarenhet, mina språkkunskaper, faktumet att jag är halvirakier och inte är dumdristig

Umeakvinna säger: Hur har vanligt folk? Går barnen i skolan? Försöker människor arbeta som vanligt? Är du rädd att vara kvar?

   Urban Hamid säger: Folk måste försöka leva ett normalt liv och det gör de i möjligaste mån, De har inge annat val. Men naturigtvis är alla rädda och irakierna lider.

RobiN säger: Tror du att USA kommer att lämna över styret till Irakiska folket som dom sa i sommar?

   Urban Hamid säger: Irakierna litar inte på detta och jag förstår dem. Frågan är väl vem i så fall de kommer lämna över makten till. Jag tror inte amerikanerna vill tappa kontrollen över Irak.

Nelly säger: tror du läget skulle bli bättre om USA drog sig ur?

   Urban Hamid säger: Så som läget är nu så blir det än värre om de drar sig ur. Men den bästa lösningen hade varit om andra arabiska länder skickade en fredsbevarande styrka.

leffe säger: tröttnar inte irakierna på att det är irakier som dödar irakier och inte bara alliansen som gör det

   Urban Hamid säger: Givetvis, men många menar faktiskt att det inte är irakier som begår morden. De tror i stället att det kan vara utländska medborgare. Majoriteten vill inte ha våld och terrordåd.

sammy säger: kommer Iraq att repa sig efter allt detta utan att blir inbörderskrig?

   Urban Hamid säger: Risken för inbördeskrig är överhängande, tyvärr.

limmarn säger: Hej urban. Värför riktas så många bomber mot poliserna i Irak?

   Urban Hamid säger: Poliserna ses som förädare i och med att de väldigt intimt samarbetar med ockupanterna.

lemmy säger: Hur är stämningen bland irakierna i dag jämfört med hur det var strax efter kriget?

   Urban Hamid säger: Strax efter kriget fanns en enorm optimism, men idag råder en stor pessimism och en känsla av att världen har glömt Irak.

Ahmed säger: Kommer Irak att bli ett demokratisk land?

   Urban Hamid säger: Ja, men bara om USA tillåter Irak att bli det.

olof säger: Var granaten utanför svenskaambasaden menad mot Sverige?

   Urban Hamid säger: Nej, förmodlingen var det en miss. De försökte med all säkerhet träffa ett annat mål.

delvin säger: Hur ser situationen ut i norra Irak på de kurdiska områden?

   Urban Hamid säger: Vi vet att det har förekommit oroligheter i norra Irak, men det är svårt att få bra information från Bagdad.

   Urban Hamid säger: Det är väldigt svårt att vara optimistisk när man är i Irak. Det verkar som om situationen förvärras dag för dag.

Jag får tacka för alla bra frågor.

Läs också:

Publicerad: