Ska Sverige ha ett sexbrottsregister?

Av: Johanna Melén

Publicerad:
Uppdaterad:

I dag finns inget centralt brottsregister för sexualförbrytare.

Rätt eller fel?

Här är argumenten som talar för och mot hårdare kontroll av de män som upprepade gånger våldtar och begår sexbrott.

I Storbritannien finns ett särskilt register över sexualbrottslingar. Runt 50 000 personer finns i databasen. Polis och viss personal från frivården har tillgång.

USA har gått längre genom att göra sitt register över sexbrottslingar offentligt. Adress, bild och typ av brott ligger ute på nätet.

I Sverige finns ett kriminalregister för alla typer av brott, även sexualbrott. Efter ett antal år, beroende på brottets allvar, tas uppgifterna bort.

Borde vi, precis som Storbritannien och USA, införa ett särskilt sexualbrottsregister? De flesta experter svarar nej. Varför?

NEJ TILL SEXBROTTSREGISTER:

Här är argumenten mot:

* Att införa ett särskilt register skulle innebära att en individ stämplas för evigt. Att som i Sverige ta bort dömda personer ur brottsregistret efter ett antal år bygger på tanken att alla människor kan omvändas och att alla har rätt till en ny chans.

* Den som har avtjänat ett straff är fri. Genom att fokusera på de som redan har dömts och avtjänat sitt straff riskerar vi att invaggas i en falsk trygghet.

* En person ska bara straffas för det han eller hon faktiskt har gjort. Inte för det han eller hon kan tänkas göra i framtiden.

* Om ett sådant register införs blir sannolikt nästa fråga varför vi inte har ett mördarregister eller ett rånregister osv.

* I Sverige finns redan det centrala brottsspaningsregistret, CBS. Här ska uppgifter om bland annat anmälda grövre våldsbrott och sexualbrott läggas in. Problemet är att det fungerar dåligt. Polisen slarvar med att lägga in uppgifter i registret.

* När det gäller att anställa personal till skola och förskola finns redan en skyldighet att ta reda på om personen har dömts för sexualbrott.

JA TILL SEXBROTTSREGISTER:

Här är det vanligaste argumentet för:

* Sexualbrott kan drabba vem som helst, när som helst och därför måste man så långt det bara går skydda allmänheten mot den här typen av brott. Ett sexualbrottsregister skulle kunna hjälpa till.

Sexförbrytarna som återfaller i brott:

Publicerad: