Så fungerar en rättspsykiatrisk undersökning

NYHETER

Västmanlands tingsrätt anser att den tyska kvinnan är skyldig.

Hon ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

– Syftet med undersökningen är att klargöra hur allvarligt störd personen är, säger Marianne Kristiansson, avdelningschef, rättsmedicinalverket.

För att avgöra om tyskan ska kunna dömas till fängelse eller till vård måste hon genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

– Det här styrs av brottsbalken. De som har en allvarlig psykisk störning får inte dömas till fängelse och det är det som är vår huvudsakliga uppgift att utreda, säger Marianne Kriatiansson.

Hon säger att det brukar ta omkring fyra veckor att utreda en persons psykiska hälsa från det att de överförts från häktet till dess att undersökningen är klar.

– Vi går igenom flera olika moment. Det är samtal och psykologtester. Vi samlar även in allt tidigare material från förundersökningen och går igenom det. Vi tittar också på material, journaler och handlingar från personens tidigare liv.

Vad är det som brukar väga tyngst i era bedömningar?

– Objektiva data i handlingar och från förundersökningar. Det räcker inte med att någon säger att de är sjuka, säger hon.

Personens tidigare liv är intressant för den rättspsykiatriska slutsatsen. Men det är bara tiden för gärningen som är intressant i slutändan.

– Det är bara om personen anses ha varit sjuk vid tiden för handlingen som hon är det i brottsbalkens mening, säger Marianne Kristiansson.