Fattigare – trots sänkt skatt

NYHETER

En barnfamilj har 780 kronor mindre i månaden

Foto: GÅr plus ändå Ann-Marie Cardell och Ann-Catrin Öhlander har tydligt märkt att priserna på mat och bensin ökat. ”Den sänkta fastighetsskatten gör att jag gått plus. Det hade nog varit annorlunda om barnen fortfarande bott hemma”, säger fyrabarnsmamman Ann-Catrin.

Sänkt skatt – men fattigare.

En vanlig barnfamilj har 780 kronor mindre att leva på jämfört med förra året.

– Särskilt bensinpriserna känns, säger Ann-Catrin Öhlander från Stockholm.

Institutet för privatekonomi på Swedbank har på Aftonbladets uppdrag räknat ut hur ett antal typfamilj-ers ekonomi utvecklats det senaste året.

En barnfamilj med två heltidsarbetande vuxna har både fått högre lön och lägre skatt sedan förra sommaren.

Högre räntor

Men lättnaderna äts upp av högre räntor samt dyrare mat, bensin och el. En barnfamilj med rörliga lån och eluppvärmd villa har 780 kronor mindre kvar i månaden nu.

– De med bundna lån och annan uppvärmning klarar sig naturligtvis bättre. Samtidigt finns det många familjer som gör av med mer pengar på mat än vad jag räknat på i exemplet, säger Ylva Yngveson, chef på Institutet för privatekonomi.

Ylva Yngveson tror att matpriserna fortsätter uppåt. Men alla tecken är inte dystra.

Oljepriserna har exempelvis börjat sjunka. Och enligt Swedbanks senaste prognos avtar inflationstakten något nästa år i takt med konjunkturen.

– När det gäller bensin och el kan priserna komma att gå ner. Och på ett och ett halvt års sikt borde kostnad-erna för lånen börja minska.

Lägre skatter väntar

Inför höstens budget har regeringen aviserat ett tredje steg i det så kallade jobbskatteavdraget. Det ger medelinkomsttagaren ytterligare några hundralapp-ar i skattesänkning varje månad.

Pensionärer och student-er har enligt uträkningen förlorat ungefär en femtiolapp det senaste året.

– Men självfallet drabbas pensionärer med lån hårdare. De har inga skattesänkningar som uppväger kostnadsökningarna, säger Ylva Yngveson.

Andra exempel:

Så har ekonomin förändrats för pensionärer och studenter.

Pensionärspar i Gävle, förändring från juli 2007 till juli 2008:

Bruttopension 2008: 27 010 kronor /månad.

Pluskontot:

Höjd bruttoinkomst: 710 kronor

Minuskontot:

Skatt, högre: 220 kronor

Livsmedel: 190 kronor

Kläder: 20 kronor

Bensin: 210 kronor

Hushållsel, 3 000 kWh/år: 120 kronor

Lån, 200 000 kronor, rörlig ränta: 180 kronor /månad

Ökade kostnader: 940 kronor

Slutsumma: - 230 kronor / månad.

Student i Sundsvall förändring från juli 2007 till juli 2008:

Studiemedel i år 7 492 kronor per fyraveckorsperiod. Arbetsinkomst 2 månader à 20 000 kr båda åren.

Pluskontot:

Studiemedel: 128 kronor

Skatt, oförändrad: 0 kronor

Totalt: 128 kr/mån

Minuskontot:

Livsmedel, inklusive kårlunch: 180 kronor

Kläder: 10 kronor

Totalt: -62 kronor / månad.

Källa: Institutet för privatekonomi