"Snart omöjligt blogga anonymt"

Nytt förslag från Europaparlamentets kulturutskott

Bloggaren Henrik Alexandersson är mycket kritisk till det nya förslaget. "Politikerna är vana vid att ha kontroll. De är nog lite rädda för bloggarna."
Bloggaren Henrik Alexandersson är mycket kritisk till det nya förslaget. "Politikerna är vana vid att ha kontroll. De är nog lite rädda för bloggarna."

Europaparlamentets kulturutskott föreslog en reglering av bloggarna som bland annat skulle göra det svårare att blogga anonymt.

Men nu har de tänkt om och förslagets tagits tillbaka.

Förslaget – som väckte stor uppståndelse i bloggvärlden – innehöll åtskilliga punkter.

Bland de mest uppmärksammade – och kritiserade – punkterna hörde:

Att kulturutskottet kom med förslaget innebär dock inte att de utan problem skulle fått igenom det. Men för bloggarna räcker det med att diskussionen har förts.

Henrik Alexandersson, bloggare som arbetar med information i Bryssel, var en av de som ställer sig kritiska till förslaget – och sannolikt en av dem vars påtryckningar fick utskottet att tänka om.

Han anser att det är fel att EU ska gå in och reglera bloggandet eftersom det, som han säger, inskränker yttrandefriheten.

– Det kommer att innebära självcensur och det kommer att göra det svårt för folk att blogga anonymt. Själva vitsen med internet är att det är öppet, spontant, fritt och lite anarkistist.

Han menar att det är uppenbart att politikerna är oroade över att det finns många nya kanaler av information och nyheter.

"Rädda för bloggarna"

– De är vana vid att ha kontroll, de är nog lite rädda för bloggarna. Det gäller i allmänhet – folk börjar upptäcka att bloggarna är viktiga.

Han är rädd att förslaget nu kommit för långt för att det ska gå att ändra.

– Bästa chansen är om man lyckas stoppa hela dokumentet. Det kan gå. Jag är försiktigt optimistiskt. Att samla folk som är emot det är inte omöjligt. Om pressen ökar tillräckligt så kanske kulturutskottet inser att de borde ta sig en titt till på dokumentet så här i elfte timmen.

Vad är värst med förslaget?

– Att politiker hela tiden försöker klämma åt friheten på internet och kontrollera människors tillgång på information.

Kovändning

Aftonbladet.se blev på torsdagseftermiddagen uppringt av de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet som meddelade att man "agerat" i frågan.

Nästa vecka kommer därför ett nytt förslag på betänkandet. I detta ska alla skrivningar som rör regleringar av bloggande att strykas.

– I stället välkomnar man bloggandet som en viktig del i att öka yttrandefriheten, säger Europaparlamentarikern Inger Segelström.

Bloggarna om EU-förslaget
Publisert: