Nyheter

”Stora brister inom polisen”

Av: 

Mia-Li Hallengren

NYHETER

Fd Rikskrimchef kräver ny organisation

Före detta Rikskrimchefen Tommy Lindström upprörs över polisens misstag i Engla-utredningen. Enligt honom beror de på inkompetens inom lokalpolisen.

– Länspolisen klarar inte av att utreda mordfall, säger han.

Misstagen vid Engla-utredningen har avslöjats ett efter ett. Polisen fick tips om Anders Eklund redan vid Pernilla utredningen utan att gå vidare på tipset. Och innan han greps fick han ett samtal från en trafikpolis som berättade för honom att hans bil fotograferats. Det gav honom tid att undanröja bevis.

– Det är katastrofalt att man gör de här misstagen. Anders Eklund hade ju kunnat försvinna utomlands, säger Tommy Lindström.

Länspolisen brister

Enligt före detta Rikskrimchefen visar misstagen att polisen i Dalarna inte kan hantera den här typen av utredningar.

– Länspolisstationerna har inte kompetens för att utreda grova brott som mord. Det sker bara ett fåtal mord om året vilket gör att länspolisen sällan får pröva på detta, säger han.

Tommy Lindström anser att Rikskrim, med sin stora erfarenhet, ska kopplas in så fort som möjligt när det gäller mord och grova sexbrott.

– I Engla-fallet kopplades Rikskrim in mycket fort vilket var bra men i till exempel Arboga-fallet gjordes det för sent vilket innebar att misstag begicks.

Rikskrim experter på mord

Rikskrim är experter på att ta fram gärningsmannaprofiler vilket är en stor hjälp i arbetet. Genom att titta på mönster i brottet kan man få fram ålder, kön, aggressivitet, motiv och lokal kännedom som ger en gärningsmannaprofil.

– Vid sökandet av Englas mördare kunde man se att mannen arbetade lokalt i Dalarna, var i medelåldern och att han inte begick brott när han var i tjänst och körde lastbil utan i sin vanliga bil, säger han.

Ett annat problem inom polisen är den bristande användningen av brottsregister, enligt Tommy Lindström. Det finns register såsom Allmänna spaningsregistret, Asp och Centrala brottsregistret, CBR men de används inte tillräckligt.

– Polischefer har på olika sätt begränsat polisens möjligheter att söka i registren. Numera måste man ha särskilda skäl för att söka i dem vilket är mycket problematiskt, säger han.

Kräver ny organisation

Tommy Lindström tycker att man bör inleda en polisberedning för att se över polisens organisation. Hans förslag är att man ersätter de 21 länspolisdistrikten med cirka 100 mindre polisdistrikt.

– Sverige är Europas femte största land till ytan. Det innebär att varje län ska ansvara för ett mycket stort område. Dessutom ställs höga krav på länspolismästarna och många av dem håller inte måttet, säger han.

Sänkta krav på polischeferna

Med fler mindre polisdistrikt anser Tommy Lindström att polisen kommer närmare folket. Dessutom sänks kraven på polischeferna.

– Med den organisationen kommer polischeferna att lägga över fler ärendet till riksenheten, säger han.

Tommy Lindström är orolig över utvecklingen där svenska folket förlorar respekten för polisväsendet.

– Det har skapats en anti-attityd mot polisen som bygger på folks uppgivenhet och bristande respekt för polisen. Det här måste man arbeta för att motverka. Annars finns risken att folk slutar ta hjälp av polisen och köper hjälp från andra, ofta kriminella, i stället.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA på böcker: Fynda semesterns bästa läsning till kampanjpris här!

Shop

Publisert: