Ingen avgift för bloggare

En rapport i kulturutskottet i EU-parlamentet har fått fart på bloggvärlden och påståtts bädda för att registrera och avgiftsbelägga bloggare i EU.

Men utskottet röstade inte ja till det.

Rapporten, eller betänkandet, är ett eget initiativ av utskottet och handlar om mångfald och mediekoncentration i EU. Betänkandet är inte relaterat till något lagförslag från EU-kommissionen utan ett försök från utskottet att uttrycka åsikter och påverka EU-kommissionen.

EU-parlamentet ägnar, vid sidan av till exempel arbete med miljö- och marknadsfrågor där de bestämmer lagar tillsammans med EU-länderna, mycket tid åt att skriva egna yttranden i frågor där de inte har något eller mycket litet inflytande.

Det är några stycken om bloggvärlden, i den estniska s-parlamentarikern Marianne Mikkos betänkande, som har fått bloggare på krigsstigen. Hon föreslog att en ”frivillig klassificering” av bloggar skulle uppmuntras och att deras rättsliga och allmänna ställning skulle klarläggas, liksom deras författares och utgivares ekonomiska ansvar och intressen.

I utskottets omröstning den 2 juni röstades talet om klassificering bort.

Artikeln som föreslog att ta ut avgifter som motsvarar det kommersiella värdet på material som läsare och användare skickat in, som foton eller video, ändrades. Det talas nu om att etiska regler bör skapas för användarproducerat material och att royalties som är relaterade till materialets kommersiella värde bör införas.

Utskottets förslag ska behandlas och röstas om under parlamentets session i början av september.

TT

Publisert: