"Saken har hamnat i ett annat läge"

avJohan Arkert

NYHETER

JK: Rättsprocessen
bör ha sin gång nu

Efter Hannes Råstams dokumentär i SVT där Thomas Quick tar tillbaka sina erkännanden anser Justitiekanslern Göran Lambertz att "saken hamnat i ett nytt läge".

– Mycket av domarna är baserade på hans erkännanden, säger han till aftonbladet.se.

Göran Lambertz.

2006 begärde försvarsadvokaten Pelle Svensson att JK skulle granska rättsprocessen bakom fällandet av Thomas Quick. Men JK kom fram till att det inte fanns skäl till en sådan granskning.

– Vi tittade på domarna och kom fram till att det var bra domar. Det fanns ingen anledning att göra en utredning i det läget, säger Göran Lambertz.

Har du ändrat ståndpunkt efter att du sett dokumentären?

– Det nya som framkommit är att en polis uppgivit att all information om Quick inte släppts fram. Det är möjligt att det är något som bör granskas. Men det är inget jag kommer att ta ställning till nu när advokaten begärt resning.

Varför då?

– Jag gör inte det under processen. Då får det ligga annars skulle jag göra ungefär samma process som i resningsrättegången.

Kommer du utreda åklagare och polis efter resningsrättegången?

– Den möjligheten finns för mig. Om det dyker upp tydliga indakationer på att fel har begåtts. Men det är inget jag kommer att ta ställning till nu.