Jämställdhet – är du för eller emot?

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-01-15

Minna Jonsson , är 26 år gammal och läser sista året på kultur och kommunikationsprogrammet på högskolan i Gävle. Hon är feminist och intresserar sig väldigt mycket för jämställdhet.

Jämställdhet innebär att männen måste backa för att lämna plats åt kvinnorna inom vissa områden medan kvinnorna måste backa för att ge plats åt männen inom andra. Det gäller framför allt ett ämne som debatterades flitigt i diverse dagstidningar för inte så länge sedan, nämligen pappans rätt till sina barn.

Vissa kvinnor menar att papporna inte vill ta sitt ansvar när det gäller barnen vid en separation och vissa pappor känner sig diskriminerade när de inte får ta sitt ansvar. Och medan många kvinnor längtar efter att få känna en friare, mindre skuldtyngd kärlek till sina barn, längtar många män efter större ansvar.

Vem är det då som står i vägen? Om samhället kunde sluta applådera så fort en pappa tar ansvar för sitt barn men inte alls reagerar när en mamma gör samma sak – då skulle det bli mer jämställt.

För är det inte så?

Hur imponerad blir du när en man har varit pappaledig ett längre tag och kan du ärligt säga att du ens höjer på ögonbrynen när en kvinna har varit mammaledig dubbelt så lång tid?

Vissa feminister tycker att männens makt över kvinnan stärks ytterligare om de får rättigheter/skyldigheter när det gäller barnen.

Själv tycker jag att vi kommer ett steg närmare jämställdhet och att kvinnornas position i samhället snarare skulle stärkas om männen blev tvungna (ville och tilläts) att ta mer ansvar för barnen.

Problemet är att samhället inte tycker att det är okej med "egoistiska" mammor. Det är för mammorna, till skillnad mot för papporna, inte tillåtet på samma sätt att vilja satsa på en karriär.

En undersökning från SCB, visar att föräldraledighetens längd kan vara av betydelse för vilka befordransmöjligheter kvinnor har efter föräldraledigheten. De som tagit lång ledighet befordras i lägre utsträckning än de som tagit kort ledighet.

Vissa politiker skulle vilja ha kvoterad föräldraledighet för att föra utvecklingen framåt. Jag tycker att det låter som en strålande idé. Dessvärre tycker inte småbarnsfamiljer likadant.

Jag tror att det skulle gynna alla parter om män fick ta/tog mer tid för sina barn. Detta skulle innebära ett steg framåt såväl i kvinnans frigörelse som för mannens.

Framförallt skulle barnen, som av någon underlig anledning sällan syns i dessa debatter, få tillgång till båda sina föräldrar.

Minna Jonsson