De var fångar i turistbussen

NYHETER

Satt blick stilla en timme

Pensionärsutflykten till Taxinge slott slutade med att bussen välte - mot en elstolpe. Pensionärerna tvingades sitta blick stilla i den lutande bussen.

Först efter en timme kunde de lyftas ut av räddningstjänsten.

Det var ett 30-tal pensionärer i bussen som vid tre-tiden i går eftermiddag var på väg till Taxinge slott strax väster om Södertälje.

På den smala vägen ner mot slottet fick bussen möte och körde ut i vägkanten - som då gav vika.

Strömförande

Vägbanken var förmodligen underminerad.

Utflyktsbussen välte mot en elstolpe vars kraftledning föll till marken.

Det var stor risk att bussen skulle bli strömförande och att hela ekipaget skulle välta. Därför fick passagerarna order av bussföraren att inte röra sig innan räddningskåren kommit till platsen och elen stängts av.

Det tog en timme.

Medtagna

En skogsbrukare i trakten kom till undsättning och kunde efter en stund med sin skogstraktor säkra bussen så att risken för att den skulle välta inte längre var överhängande.

Ingen av pensionärerna ombord skadades, men de var trötta och medtagna när de lyftes ur bussen via förardörren. En kvinna fick känningar i hjärtat och togs om hand av ambulanssjukvårdare.

Petter Ovander