Starkt stöd för svensk mångfald

NYHETER

STOCKHOLM

Den svenska allmänheten tror på ett Sverige med invånare från olika kulturer och ursprung, visar Integrationsbarometer 2002 som görs av två opinionsinstitut.

Det skriver Andreas Carlgren, generaldirektör i Integrationsverket, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Undersökningen, som gjorts av Sifo och Research International, bygger på svar från 3 079 personer. Resultaten visar bland annat att tre av fyra anser att det är bra för Sverige att människor blandas med varandra i samhället.

Sju av tio anser att invandrare kan komma in i det svenska samhället och samtidigt behålla sina traditioner.

Enligt undersökningen tar också en klar majoritet -72 procent - avstånd från påståendet att infödda svenskar bör komma före invandrare när det gäller arbeten, bostäder och bidrag. Drygt åtta av tio tror att diskriminering av invandrare förekommer. Lika många anser att kommunerna bör göra insatser för att hjälpa flyktingar att komma in i det svenska samhället.

Undersökningen visar även att de som ur vissa aspekter uttrycker en negativ hållning till integration och mångfaldssamhälle ökar i jämförelse med tidigare mätningar. Bland annat svarar 24 procent att de kanske kan tänka sig att rösta på ett politiskt parti som vill inskränka invandrares rättigheter.

"Det handlar dock om en mindre förändring och den hotar inte den positiva majoriteten", skriver Carlgren.

TT