Persson har ingen parlamentarisk strategi

NYHETER

Fp-ledaren Leijonborg gav statsministern en känga under inledningen av valturnén

Folkpartiledaren Lars Leijonborg inledde sin valturné på Marstrand på lördagen med att dela ut en känga till statsministern.

- Det framgår nu mycket klart att Göran Persson inte har någon parlamentarisk strategi. Han utesluter ett regeringssamarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet och eftersom båda de partierna kräver ett samarbete så har vi nu ett nytt läge inför valet i höst, sade Lars Leijonborg.

Leijonborg syftar på den intervju med Göran Persson som Göteborgs-Posten publicerade på lördagen. I intervjun stänger Persson dörren för ett möjligt regeringssamarbete med v och mp efter valet.

- De befinner sig i och med detta i en schack-matt situation. Men vi på den borgerliga sidan har ju ett klart parlamentariskt alternativt. Får vi majoritet så bildar vi regering, sade Lars Leijonborg.

Bostadsfrågor dominerade

I övrigt var det bostadsfrågor och byggande som dominerade folkpartiledarens valupptakt. Leijonborg anser att 40 000 nya lägenheter per år bör kunna skapas genom lägre boskatter och bättre konkurrens.

Fastighetsskatten - som folkpartiledaren kallade omoralisk - och förmögenhetsskatten ska dessutom avskaffas helt, tyckte Leijonborg samtidigt som han medgav att det måste ske successivt så att balansen i statskassan inte äventyras.

Förmögenhetsskatten bör, dels för att den är mindre, dels för att den har andra negativa effekter, vara helt avvecklad till slutet av nästa mandatperiod. Fastighetsskatten bör vara helt avvecklad under den mandatperiod som inleds 2006. De bör inte ersättas av andra skatter eller avgifter som drabbar boendet, menar folkpartiledaren.

Sverigedemokrater

På hamnplan vid båten där Lars Leijonborg och hans partikamrater mötte pressen hade en handfull Sverigedemokrater samlats kring ett plakat med texten Våga ta debatten.

- Vi vågar ta debatten och integrationsfrågorna är viktiga, sade Leijonborg och refererade till Vilhelm Mobergs epos Utvandrarna:

- När svenskarna utvandrade till Amerika steg de av båten, letade upp en bit mark och började bruka den. Genom arbetet lärde de sig språket. Nu kräver vi att invandrare ska kunna svenska först och därefter får de komma ut på arbetsmarknaden. Det är fel väg att gå, hävdade Lars Leijonborg som vill underlätta för invandrare att komma ut i arbete.

Lena Gunnarsson/TT