Regeringen vill skärpa lagen mot klotter

NYHETER

STOCKHOLM

Efter sommaren ska regeringen lägga fram ett förslag för att komma åt klotter. Bland annat föreslås att maxstraffen höjs och att försök till skadegörelse kriminaliseras. Polisen kan också komma att få kroppsvisitera misstänkta klottrare i förebyggande syfte.

- Om polisen ser en känd eller typisk klottrare ska den personen kunna kroppsvisiteras och fråntas färgen, säger Viveka Lång, rättssakkunnig på justitiedepartementet.

Det förslaget har redan stött på kritik för att vara integritetskränkande. Bland annat har justitieombudsmannen (JO) reagerat, och lagrådet har tidigare sagt nej till ett liknade förslag.

Enligt Viveka Lång ser situationen annorlunda ut i dag.

- De åtgärder som har genomförts har inte haft tillräckligt stor verkan. Allt tyder på ett det behövs en ytterligare skärpning, säger hon till Dagens Nyheter.

TT