Ingen JAS-affär med Österrike

NYHETER

Björn von Sydow: Jag anser inte att JAS är svårsålt

Österrike väljer bort JAS 39 Gripen.

Vid ett regeringsmöte på tisdagen valde man istället att satsa på det europeiska konsortiet EADS alternativ.

Därmed förlorar det svensk-brittiska konsortiet SAAB Aerospace omkring 16 miljarder kronor.

- Jag beklagar det österrikiska beslutet, säger försvarsminister Björn von Sydow till aftonbladet.se

Den österrikiska regeringen föredrog stridsflygplanet Eurofighter som tillverkas av EADS.

Affären har värderats till 1, 8 miljarder Euro (drygt 16 miljarder kronor) och är den största försvarssatsningen i Österrike sedan andra världskriget. De svenska planen har tidigare värderats till en lägre summa och den svenska bedömningen har varit att JAS var billigare.

Affären har skjutits upp i omgångar, men från svensk sida har man räknat med att så småningom få ordern.

- Personligen har jag inte uppfattat det som ett given vinnarkund. Konkurrensen har varit skarp på slutet, säger försvarminister Björn von Sydow.

- Vi har från Gripen International, Saab, svenska myndigheter och med stöd från den brittiska regeringen ansett att vi mycket goda argument för vårt förslag.

Ungern hyr JAS-plan

Björn von Sydow har ännu inte talat med sin kollega i Österrike och säger att de som varit inblandade i försäljningen nu måste skaffa information om hur man resonerat. Frågan är varför JAS inte nådde ända fram.

- Det kan gälla flygplanets prestanda, priset, våra erbjudande eller offset – det vill säga investeringar i Österrike. Innan dess kan jag inte kommentera vad som ligger bakom beslutet, säger han.

Konsortiet som säljer JAS 39 Gripen ägs av brittiska BAE systems (tidigare British Aerospace) och svenska Investor.

Hittills har 204 plan sålts till Sverige. Dessutom har Sydafrika köpt 28 JAS som ska levereras mellan 2007 och 2011. Till Ungern har 14 plan hyrts ut.

Affären med Tjeckien sköts upp

Vid sidan av affären med Österrike har konsortiet bakom JAS hoppats på Tjeckien, men den affären sköts nyligen upp i väntan på valet. Nyligen visade dock Brasilien intresse för stridsflygplanet och landet väntas köpa 12 plan – en affär värd nära sju miljarder kronor. I ett senare läge skulle det kunna bli frågan om betydligt fler plan.

Vad betyder detta för de framtida möjligheterna att sälja JAS?

- Min erfarenhet är att de länder vi resonerar med, Brasilien, Polen och Tjeckien, är självständiga länder. Jag tror att de kommer gå vidare självständigt oberoende av den här affären.

Varför är JAS så pass svårsålt?

- Jag anser inte att JAS är svårsålt. Det här är väldigt komplexa beslut för länder som vill förnya sina flygplanssystem.

Det svenska försvaret hade i Österrike hoppats få en samarbetspartner under en lång tid framåt. Om flera länder använder samma vapensystem kan man tillsammans hjälpas åt att utveckla mjukvara och annan utrustning.

- Det positiva för försvarsmakten med framgångsrika affärer är att man får fler partners, säger Björn von Sydow

Mattias Lundell