Så har viruset påverkat oss under året

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: Björn Larsson Rosvall /TT
Iva-avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg. Arkivbild.

NYHETER

Värre och värre, men lite bättre i somras. Fast det visade sig bara vara en tillfällig paus. Under hösten har coronaviruset skakat om vårt samhälle i grunden igen. Här är några av händelserna och besluten från året som gått.

Januari första fallet

31 januari: Sverige får sitt första bekräftade fall. En kvinna i 20-årsåldern som besökt Wuhan i Kina isoleras på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Februari sjukdomen klassas som allmänfarlig

1 februari: Sveriges regering klassar coronaviruset som en allmänfarlig sjukdom.

Mars – 386 personer rapporteras avlidna med corona

2 mars: Folkhälsomyndigheten höjer risken för smittspridning i Sverige från låg till måttlig.

10 mars: Folkhälsomyndigheten höjer risken för smittspridning i Sverige till mycket hög. Samma dag införs mötesrestriktioner i Sverige, där folksamlingar på 500 personer eller fler förbjuds.

11 mars: Det första dödsfallet rapporteras i Sverige. Samma dag klassar Världshälsoorganisationen (WHO) virusutbrottet som en pandemi.

14 mars: Svenska utrikesdepartementet avråder helt från resor till andra länder på grund av smittan.

16 mars: Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att stanna hemma och inte gå ut ens för att handla mat. Folkhälsomyndigheten uppmanar också arbetsgivare att införa distansarbete.

17 mars: Regeringen rekommenderar alla gymnasieskolor, universitet, högskolor och annan utbildning för vuxna att studier ska genomföras på distans.

22 mars: Statsminister Stefan Löfven håller ett tal till nationen.

Fler kommer att bli sjuka, fler kommer att behöva säga farväl till någon älskad, sade Löfven i sitt sex minuter långa framförande i SVT.

27 mars: Allmänna sammankomster med över 50 deltagare förbjuds.

31 mars: Regeringen inför besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Runt 10 000 personer i veckan testas. Totalt har drygt 24 500 tester utförts.

April – 2 569 personer rapporteras avlidna med corona

4 april: Regeringen föreslår en tillfällig lagändring för att snabbare kunna fatta beslut som ska begränsa smittspridningen i Sverige. Lagändringen föreslås gälla i högst tre månader.

5 april: Kung XVI Gustaf håller ett tv-sänt tal till nationen. Han uppmanar alla att ställa om och ställa in sig på att fira påsken hemma. Den här tiden och de val vi gjorde kommer att vara med oss länge, understryker han.

Tänkte jag på mina medmänniskor? Eller satte jag mig själv i första rummet? De val vi gör i dag ska vi leva med, länge. De kommer att påverka många.

8 april: Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) beslutar att granska äldreboenden, eftersom många äldre blivit smittade.

10 april: Vårdpersonal i Stockholm, som är hårt drabbad av viruset, erbjuds nu testning. Dock inte personal inom äldreomsorgen.

Maj – 1 712 personer rapporteras avlidna med corona

13 maj: Resor inom landet som inte är längre än en–två timmar i bil undantas från rekommendationen att inte resa inrikes i onödan.

28 maj: Siffror från Socialstyrelsen visar att över 90 procent av alla som dött i covid-19 i Sverige var 70 år eller äldre. Drygt hälften av dem bodde på äldreboende, och drygt var fjärde hade hemtjänst.

29 maj: Regeringen meddelar att gymnasier och högskolor får möjlighet att öppna igen.

Juni – 830 personer rapporteras avlidna med corona

13 juni: Folkhälsomyndigheten ger besked om att inrikesresor inför sommaren kan ske utan begränsningar, men stor försiktighet måste iakttas.

18 juni: Folkhälsomyndigheten varnar inför midsommarhelgen, men vågar ändå gå ut med att pandemin kan ha passerat toppen i Sverige.

30 juni: Regeringen tillsätter en coronakommission som ska utvärdera de åtgärder som vidtagits under krisen. Mats Melin, före detta justitieråd, leder kommissionen.

Juli – 234 personer rapporteras avlidna med corona

7 juli: Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att det funnits allvarliga brister på 91 boenden, som ska undersökas närmare. Folkhälsomyndigheten uppger att läget ser ljusare ut för smittspridningen, men från platser som Öland, Gotland och Österlen kommer larm om trängsel.

21 juli: Folkhälsomyndigheten presenterar tre scenarier för smittspridning under det kommande året, liten spridning medelhög spridning i kluster och större spridning. Enligt myndigheten är det mest sannolika medelscenariet, att smittspridningen är ojämn under hösten, med utbrott här och där.

30 juli: Folkhälsomyndighetens uppmaning att jobba hemifrån förlängs till och med årsskiftet.

Augusti – 71 personer rapporteras avlidna med corona

20 augusti: Sverige tecknar tillsammans med övriga EU-länder ett avtal om att köpa kommande vaccin från Astra Zeneca.

27 augusti: Folkhälsomyndigheten föreslår för regeringen att begränsningen för antalet personer vid möten och sammankomster höjs till 500.

September – 51 personer rapporteras avlidna med corona

3 september: Folkhälsomyndigheten berättar om två studier om antikroppsförekomst i landet, som ligger på 6 respektive 7 procent.

Oktober – 172 personer personer rapporteras avlidna med corona

1 oktober: Besök på äldreboenden tillåts igen. Förbudet hade gällt sedan 31 mars.

19 oktober: Folkhälsomyndigheten öppnar för att lokala allmänna råd ska kunna införas vid lokala utbrott.

20 oktober: Regionala allmänna råd införs i Uppsala, som är först ut bland regionerna. Råden innebär bland annat att fysisk kontakt med andra än dem man bor med ska undvikas, att onödiga resor ska undvikas och att barer, restauranger, möten, konserter, köpcentrum och gym ska undvikas.

22 oktober: De särskilda råden för personer över 70 år skrotas. Nu poängteras i stället att alla människor ska hålla fysisk distans.

Regeringen offentliggör också att gränsen för allmänna sammankomster ska höjas från 50 personer till 300 personer 1 november. Beslutet hade skjutits upp, och först var en ännu större höjning i sikte.

27 oktober: Regionala allmänna råd införs i Skåne.

29 oktober: Regionala allmänna råd införs i Stockholms och Östergötlands län, samt i Västra Götaland.

November – 1 123 personer rapporteras avlidna med corona

1 november: Begränsningen på 300 personer för allmänna sammankomster träder formellt i kraft, men bara där lokala allmänna råd ännu inte införts.

3 november: Regeringen meddelar att högst åtta personer tillåts i sällskap på krogen.

Regionala allmänna råd införs i Hallands, Örebro och Jönköpings län.

5 november: Regionala allmänna råd införs i Kronobergs och Sörmlands län.

10 november: Regionala allmänna råd införs i Kalmar, Västerbottens och Norrbottens län.

11 november: Regeringen meddelar att ett alkoholstopp på krogen från klockan 22 införs från och med fredagen den 20 november.

12 november: Regionala allmänna råd införs i Värmlands, Västmanlands och Dalarnas län samt på Gotland.

16 november: Regeringen meddelar att allmänna sammankomster nu begränsas till åtta personer. Statsminister Stefan Löfven hoppas att alla ska se detta som den "nya normen", och att alla nu undviker situationer där man träffar många andra människor.

Sedan 22 oktober har den nationella gränsen legat på 300 personer, men genom beslut av länsstyrelserna har den gränsen i så gott som alla regioner sänkts till 50 personer i samband med att allmänna råd införts lokalt.

16 november: Regionala allmänna råd införs i Gävle och i Västernorrlands län. Nu gäller lokala allmänna råd i alla regioner förutom i Jämtland Härjedalen.

17 november: Regeringen meddelar att avtal tecknats om köp av vaccin med tre olika tillverkare. Förutsatt att alla blir godkända kommer vaccinet att räcka till hela befolkningen.

22 november. Statsminister Stefan Löfven håller ett nytt tal till nationen. Alla måste göra mer, betonar han. I efterhand ska vi minnas hur vi hjälpte varandra i krisen och visade solidaritet.

Men då måste vi här och nu visa vår sammanhållning och vårt ansvarstagande. Och att det är starkare än det virus vi ska besegra. Nu gör vi det här, tillsammans, för Sverige, sade han bland annat.

24 november: Inspektionen för vård och omsorg meddelar sitt beslut om stora brister efter att ha granskat journaler på äldreboenden. Kritiken är hård. Många som drabbats av covid 19 har inte fått någon individuell bedömning.

De lokala allmänna råden förlängs till den 13 december. Lokala allmänna råd gäller i samtliga län.

26 november: Folkhälsomyndighetens prognos visar på att kulmen av smittspridning kan nås i mitten av december.

December – fram till 21 december har 924 personer rapporterats avlidna med corona

1 december: Barn i förskolan som har någon hemma som är smittad ska nu hållas hemma.

3 december: Regeringen meddelar att gymnasieskolor stängs från och med måndagen den 7 december, och att undervisningen under resten av terminen ska ske på distans.

Folkhälsomyndigheten beslutar om möjlighet att införa besöksförbud på vissa äldreboenden.

4 december: Regeringen meddelar att vaccineringen kommer att vara kostnadsfri för medborgarna. Samtidigt skjuts 300 miljoner kronor till för att regionerna ska kunna förbereda massvaccinering.

8 december: Regeringen meddelar föreskrifter för julfirandet. Max åtta personer ska samlas, och julfirandet måste ske smittsäkert.

Folkhälsomyndigheten meddelar nya, skärpta föreskrifter där tonen är mer "ska" än "bör" som börjar gälla den 14 december, och som ersätter de lokala allmänna råden som gällt fram till och med den 13 december.

Pandemiundantaget i sjukförsäkringen förlängs till juli, vilket innebär att långtidssjuka inte utförsäkras för att rehabilitering eller vård har skjutits upp.

11 december: Kravet på sjukintyg från dag åtta slopas igen för den som ansöker om sjukpenning eller ersättning för vård av barn.

14 december: De nya allmänna råden som börjar gälla innebär fortsatt rekommendation om hemarbete till 30 juni 2021.

15 december: Coronakommissionens första delrapport riktar svidande kritik mot hanteringen av äldre under pandemin. Sverige misslyckades med att skydda de äldre, säger kommissionen, och lägger skulden både på regeringen och tidigare regeringar.

Skolverket meddelar att vårens nationella prov ställs in.

18 december: Regeringen meddelar nya och skärpta restriktioner som börjar gälla från julafton. Alkohol på krogen förbjuds från klockan 20, det får vara max fyra personer i sällskap på krogarna. Butiker och fastighetsägare måste ha en maxgräns för hur många som får vistas i lokalen samtidigt och se till att motverka trängsel med exempelvis kösystem. Reor och liknande ska enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten undvikas, eftersom det kan orsaka trängsel. Dessutom ska munskydd användas i kollektivtrafik från den 7 januari. Gymnasieskolor ska bedriva distansundervisning fram till 24 januari.

21 december: En ny mer smittsam mutation av viruset har hittats i Storbritannien, och finns också i bland annat Danmark. Regeringen beslutar om inreseförbud från Storbritannien och Danmark, och flygstopp därifrån i två dygn.

EU godkänner Pfizer/Biontechs vaccin.

22 december: Regeringen meddelar att vaccinationen i Sverige startar den 27 december. Regeringen tillsätter en kommission som ska utreda en ny krislag, och tillsätter också en utredning för en äldrevårdslag.

23 december: Regeringen förlänger flygstoppet till den 31 december. Samtidigt införs en del lättnader i inreseförbudet.

Riksdagen extrainkallas för att behandla regeringens förslag till en pandemilag. Efter ett första sammanträde den 4 januari väntar utskottsbehandling följd av omröstning den 8 januari, meddelar riksdagens talman Andreas Norlén.

PODD Att jobba på IVA i pandemin

Aftonbladet Daily intervjuar undersköterskan Maria Bölander.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN