Många vid klimatmöte lovade öka takten

TT

Publicerad 2020-12-13

Ett koleldat kraftverk intill ett vindkraftverk i Gelsenkirchen i Tyskland. Arkivbild.

Snabbare steg, utökade löften och stegrade ambitioner från många länder. FN pekar på det positiva efter ett internationellt klimatmöte.

Det digitala mötet, Climate ambition summit, hölls på lördagen. Arrangörer var FN, Frankrike och Storbritannien i partnerskap med Chile och Italien.

Enligt FN ledde det till "konkreta planer och nya utfästelser från 75 länder, företag, sektorer, städer" för att nå Parisavtalets mål om minskad global temperaturökning.

Vid eller i samband med mötet kom 27 länder samt EU med stärkta löften och åtaganden i sina nationella klimatplaner (NDC), enligt arrangörerna. Före årets slut kommer sannolikt drygt 50 sådana planer officiellt att ha lämnats in.

I och med mötet har också 24 aktörer klargjort nya löften, strategier eller planer för att uppnå nollutsläpp eller klimatneutralitet. Där finns bland andra Kina, världens näst största ekonomi, liksom Japan, Sydkorea, EU och Argentina.

I övrigt noteras bland annat att Pakistan lovar att inte bygga fler kolkraftverk, att Israel åtar sig att överge kolkraft samt att Danmark ska sluta leta efter olja och gas.

Annat som framhålls är att länder som Frankrike, Storbritannien och Sverige slutar ge internationellt bistånd som gynnar fossila bränslen samt att Kanada ska beskatta kol.