Doft-testet visar om ditt luktsinne är skadat

Nedsatt eller helt försvunnet luktsinne är ett vanligt symtom på covid.

Nu undersöker svenska forskare om det beror på en skada i hjärnan.

Genom att göra ett enkelt självtest kan du hålla koll på om ditt luktsinne försämras.

Genom att göra ett enkelt självtest kan du hålla koll på om ditt luktsinne försämras. Ju längre tiden går, desto svårare är det är reparera skadorna.