Länsstyrelsernas oro: Så rundar svenskarna coronareglerna

Publicerad 2021-04-16

Trots höga smittotal ser landets länsstyrelser en fortsatt restriktionströtthet hos invånarna.

Inför kommande festligheter ser man även hur allt fler försöker kringgå pandemilagstiftningen.

”Bara för att det är lagligt behöver det inte vara lämpligt”, konstaterar länsstyrelsen i Kronoberg.

Sveriges smittotal är just nu bland de högsta i Europa, samtidigt som fler coronapatienter nu vårdas på intensiven än under andravågens topp.

Länsstyrelsernas samlade lägesbild över coronasituationen visar att en stor restriktionströtthet har infunnit sig bland befolkningen.

I flera län uppger verksamhetsutövare att människor i allt högre grad ifrågasätter och nonchalerar restriktionerna.

Mycket folk i rörelse

Bland annat uppger flera krögare på serveringsställen i centrala Örnsköldsvik att gästerna visar mindre förståelse än tidigare, och att många blir arga och frustrerade över reglerna.

Flera län rapporterar fortsatt om problem med att få invånarna att handla ensamma samt bristfällig munskyddsanvändning.

”Många väljer att handla tillsammans och tidvis är det är mycket folk i rörelse i butiker och gallerior”, konstateras i sammanfattningen.

I Halland konstaterar länsstyrelsen att många ur allmänheten tycks underskatta det egna ansvaret kopplat till besök i handeln.

”Det är en förekommande uppfattning att det är butikernas ansvar att hela tiden se till övervaka kundernas rörelser i butiken”, skriver länsstyrelsen.

Riskerar att öka

Allt fler län kan även konstatera att äldre börjar brista i att hålla behörigt avstånd, och flaggar därför för att mer information till allmänheten behövs kring vad som gäller för vaccinerade:

”Om detta är en vaccinationseffekt finns risken att detta beteende kommer att öka, snarare än minska”.

Kritik riktas även mot bristande information kring vilka verksamheter som omfattas av den så kallade begränsningsförordningen, som av många upplevs som inkonsekvent.

Framförallt märks en irritation kring begränsningen om max 8 personer i stora lokaler eller arenor.

Verksamheter som idrottsarenor och kyrkor menar att trots att deras lokaler är väldigt stora så särbehandlas de, medan andra verksamhet som räknas som fritidsverksamhet, och utgör en större risk för trängsel, undantas.

Arkivbild. Det larmas om problem med att hålla avstånd i handeln.

Försöker kringgå lagen

Flera länsstyrelser flaggar även för att man får in ett stort antal frågor från idrotts- och friluftsföreningar som upplever oklarheter angående vad som gäller för just deras verksamheter:

”Hanteringen av frågor kring dessa eventuella allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tar fortsatt upp oproportionerligt stor del av länsstyrelsernas tid och resurser och det finns behov av ytterligare vägledning av Folkhälsomyndigheten”.

I Kronobergs län hör även allt fler invånare nu av sig för att hitta sätt att kringgå lagstiftningen gällande bröllopsfester eller föreningsaktivitet.

”Behöver inte vara lämpligt”

Länsstyrelsen skriver att man ”saknar en diskussion i samhället om den enskildes ansvar och förväntningarna på medborgaren att låta bli olämpliga saker även om de inte bryter mot lagen”.

”Bara för att det är lagligt behöver det inte vara lämpligt”, avslutar man.

Slutligen varnar länsstyrelserna för att även företag som hyr ut bussar och båtar inför studenten försöker runda lagstiftningen kring förbudet mot studentflak och de begränsningar som gäller kring privata sammankomster.

PODD Hur påverkar pandemin våra barn?

Aftonbladet Daily med Karolina Jackson Alvage, kurator på Bris.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen